zondag 4 december 2016

Jan Terlouw spant het paard achter de wagen

Mooi praatje, Jan. Iedereen verlangt terug naar touwtjes uit de brievenbus.

En alleen Wilders heeft het begin van het oplossing. En wel hierom:

Diversiteit ondermijnt vertrouwen.

Politici die meer om buitenlanders dan Nederlanders geven verdienen geen vertrouwen. Ze hebben het vertrouwen decennialang vertrapt. Vertrouwen moet verdiend worden. Vertrouwen is het GEVOLG van goed beleid, niet de oorzaak. En zoals het er nu naar uit ziet gaat alleen Wilders iets doen aan de oorzaak van het wantrouwen.

zondag 27 november 2016

Verdient Islam onze tolerantie?

Nederlanders mogen zichzelf graag tolerant noemen. Tolerantie heeft in veel gevallen bijgedragen aan onze welvaart. Waarom? Simpel gezegd stonden we heel veel rare gebruiken toe van handelspartners omdat er geld aan te verdienen viel. We waren er niet blij mee, maar ten gunste van de handel knepen we een oogje dicht. Dat is tolerantie. Tolereren doe je met slecht gedrag. Goed gedrag behoeft geen tolerantie.

Tolerantie is daarom per definitie geen waarde die we na zouden moeten streven. Het is slechts het gevolg van een afweging die je maakt waarbij je de kosten van het slechte gedrag van een bevolkingsgroep, afweegt tegen de baten die hun aanwezigheid oplevert. Als die aanwezigheid meer oplevert dan kost, dan is het verstandig om tolerant te zijn. Maar deze positie is relatief, en aan verandering onderhevig. Het is dus van tijd tot tijd belangrijk om deze kosten-baten analyse opnieuw te maken.

Stel daarom volgende vraag: Wat voegen Moslims toe aan Nederland?

Geld? Misschien vroeger, toen de zijderoute en de slavenhandel nog bestonden. Veel verkopers van handelswaren en slaven waren islamitisch. Zij hebben bijgedragen aan onze welvaart ten tijde van de Gouden Eeuw. Het mag duidelijk zijn dat dit argument tegenwoordig geen stand houdt. Moslims krijgen en masse uitkeringen, ze kosten ons geld. Veel geld.

Enkel en alleen het bovenstaande zou, volgens de originele denkwijze, voldoende moeten zijn om islamieten niet langer te tolereren in Nederland. Ik heb slecht nieuws en slechter nieuws: Er zijn meerdere redenen waarom de islam niks toevoegt; desondanks is de islam nog steeds in Nederland. Ik herhaal dus mijn vraag: Wat voegen Moslims toe aan Nederland?

Cultuur? Hebben we al. Een betere zelfs: geen genitale verminking, geen massaverkrachtingen, geen steniging, geen kindhuwelijken, meer wetenschap, meer kunst, meer schoonheid.

Diversiteit? Dat is geen toevoeging. En voorzover diversiteit voordeel kán opleveren, doen de andere Europeanen, de Hindoestanen, de Boeddhisten en de Chinezen dit met een stuk minder nadelen. Moslims zijn het afvoerputje waarin goede culturen wegstromen.

Cuisine? Kebab kunnen we ondertussen ook zelf wel maken. De kapsalon bestaat al meer dan 30 jaar. Dit argument houdt al heel lang geen stand.

Muziek? Wij ontwikkelen per jaar meer nieuwe muzikale genres dan de islamitische wereld ooit heeft voortgebracht. We kunnen zonder.

Wetenschap? Yeah, right. Een miljard moslims hebben 12 Nobelprijzen gewonnen, waarvan slechts 3 in de wetenschappen.

Tolerantie naar Islam is waanzin. Er is geen geldig argument voor acceptatie van hun aanwezigheid in Nederland. Ze zijn een parasiet op de Nederlandse samenleving. Stuur ze terug.

maandag 21 november 2016

Hoe pak je pro-"transgender" activisten aan?

"Transgenders" hebben geen acceptatie nodig maar een psychiater. Ik geef een analogie.

Stel je een 16-jarig meisje voor. Ze heeft wallen onder de ogen, constante rillingen van de kou, een lage bloeddruk, en zichtbare ribben waar borsten hadden moeten zitten. Ze heeft namelijk anorexia nervosa. Haar moeder is ten einde raad en zegt dat ze naar een psychiater en een diëtist moet, zodat ze weer normaal gaat eten. De dochter zegt:

"Dat klopt. Ik ben zo verschrikkelijk dik, en ik kan maar niet stoppen met eten. Misschien kan ik met hun hulp eindelijk slank worden."

Er zijn twee dingen die de moeder kan doen: De eerste is met spoed de dokter bellen en haar aan de sondevoeding leggen, met psychiatrische ondersteuning om van de anorexia af te komen. Óf ze ondersteunt het waanbeeld van haar dochter. Ze ondersteunt haar idee dat ze inderdaad te dik is en moet afvallen en beschuldigt iedereen die commentaar heeft van haat en "nervosafobie". 

Wat uiteindelijk tot de dood van haar dochter leidt.

Liefdevol, niet?

Laten we nu dan eens kijken naar "transgenders". Een persoon heeft de chromosomen XY, bezit een penis, en heeft baardgroei. Om de één of andere reden (misschien fyto-oestrogenen in zijn dagelijkse portie sojamelk en/of de BPA en andere xeno-oestrogenen in de verpakking ervan) denkt deze man dat hij een vrouw is. Dit is niet in overeenstemming met de observeerbare werkelijkheid. En mensen met dit waanbeeld hebben veelal bijkomende psychische problemen, die meer dan eens tot hun dood leiden.

Is het "haat" om hier op te wijzen? Is het "haat" om de waanbeelden van deze persoon af te breken? Is het "haat" om iemand er op aan te sturen hulp te zoeken? Nee, dit zijn daden van liefde. In tegenstelling tot dat de term transfobie suggereert, zijn we niet bang voor transgenders. Transgenders zijn ziek. Ze hebben hulp nodig. Ze hebben een psychiater nodig, voordat ze in hun depressie (die er vaak bij komt kijken) zichzelf een kogel door de kop jagen.

Acceptatie van transgenders is wreed. Het is net zo wreed als het accepteren van een BMI van 16 (of 35, for that matter), waardoor die persoon sterft aan waanbeelden. Ziekte moet niet aangemoedigd worden. Anorexia is een ziekte, obesitas is een ziekte, geslachtsidentiteitsstoornis (GIS) is een ziekte. En dat GIS lastiger op te lossen is dan anorexia of obesitas, is geen reden om het dan maar aan te moedigen. Of erger nog, te promoten.

Ziekte promoten is wreed. Ziekte genezen is een daad van liefde. En daarom is het goed om mensen met GIS niet te steunen in hun waanbeeld.

donderdag 17 november 2016

#BringBackOurBoers: Afrikaners en Alt-Rechts in Nederland

De tijd waarin politiek door ideologie werd bepaald, is voorbij in Nederland. In een Divers land wordt politiek bepaald door ras. Weinig mensen weten dit.

Wat ook weinig mensen weten is het bestaan van Blanke Genocide. Genocide is door de VN als volgt gedefinieerd:

(a) het doden van leden van de groep;
(b) het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep;
(c) het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging;
(d) het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen;
(e) het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een
andere groep.

Sinds de term na de Tweede Wereldoorlog werd bedacht, hebben er meerdere gevallen van genocide plaatsgevonden. Bekende voorbeelden zijn Rwanda en Joegoeslavië. Ook werden met terugwerkende kracht eerdere slachtingen als genocide aangeduid. Dit betreft onder andere de Armeense genocide, de Holocaust en de Holodomor.

Er zijn drie omstandigheden voorwaardelijk om genocide mogelijk te maken:For genocide to happen, there must be certain preconditions. Foremost among them is a national culture that does not place a high value on human life. A totalitarian society, with its assumed superior ideology, is also a precondition for genocidal acts.[87] In addition, members of the dominant society must perceive their potential victims as less than fully human: as "pagans," "savages," "uncouth barbarians," "unbelievers," "effete degenerates," "ritual outlaws," "racial inferiors," "class antagonists," "counterrevolutionaries," and so on.[88] In themselves, these conditions are not enough for the perpetrators to commit genocide. To do that—that is, to commit genocide—the perpetrators need a strong, centralized authority and bureaucratic organization as well as pathological individuals and criminals. Also required is a campaign of vilification and dehumanization of the victims by the perpetrators, who are usually new states or new regimes attempting to impose conformity to a new ideology and its model of society.[87]
- M. Hassan Kakar

Aan deze voorwaarden wordt voldaan in Zuid-Afrika. Het leven van de Afrikaners wordt weinig gewaardeerd. Zie ook: de heldenstatus van Nelson Mandela, "bevrijder", groot fan van necklacing
De Afrikaners worden aangeduid als "Boer" en in strijdliederen wordt opgeroepen tot hun dood. Ook oud-President Zuma deed hier vrolijk aan mee.
En het bureaucratische apparaat is al sinds de onafhankelijkheid in handen van het ANC. Ze hebben complete macht in het land. Alle bestanddelen benodigd voor genocide zijn op hun plaats. 
Er wordt ons vaak verteld dat we een "morele plicht" hebben om vluchtelingen op te vangen. Deze hebben we volstrekt niet. We hebben slechts de plicht om ons eigen volk te beschermen. En de Afrikaners, de nazaten van Nederlandse kolonisten, zijn slechts tientallen generaties van ons verwijderd. Ze zijn nog steeds ons volk. Het waren in feite onze veroveraars. En we hebben ze, nadat Zuid-Afrika onafhankelijk werd, achter vijandige linie gelaten.
Ten tijde van de Boko Haram ontvoeringen was de hashtag #BringBackOurGirls trending. Het wordt tijd voor de volgende hashtags, en bijbehorende daden:

#BringBackOurBoers. #EndWhiteGenocide.

Sluit de grens voor elke migrant uit het Midden-Oosten. Elke veerbootpassagier uit Noord-Afrika. In de tijd van Diversiteit telt alleen het eigen ras. 

Mike Cernovich zegt zich uit te gaan spreken tegen de Blanke Genocide in Zuid-Afrika, als ambassadeur. Laten we hem al het mogelijke momentum mee geven vanuit Nederland.

dinsdag 15 november 2016

De onzinnigheid van het concept "raciale superioriteit"

De retoriek van "het superieure Arische ras", "Het Duizendjarige Rijk" is bekend. En toegegeven: Blanken zijn tot veel opzienbarende dingen in staat gebleken.

We hebben een man op de maan gezet. We hebben het internet gecreëerd. We hebben atomen gesplitst. We hebben organismen genetisch gemanipuleerd. We hebben polio in Westerse landen uitgeroeid.

Maakt dit ons superieur? Niet per se. De Griekse en Romeinse beschavingen, waar een deel van onze culturele en intellectuele achtergrond ligt, gingen ten onder ondanks hun succes. Ze hebben ook uitvindingen gedaan en natuurwetten ontdekt die hun tijd ver vooruit waren. Maar uiteindelijk vervielen ze door decadentie in armoedige puinhopen. En superieur zijn is lastig als je dood bent. Intelligentie is mooi, maar ook intelligente volkeren zijn overheerst. Het blijkt geen garantie te zijn voor superioriteit.

Zijn we de machtigste? Westerse landen hebben koninkrijken opgebouwd waarin de zon niet onder ging, maar deze zijn niet blijvend gebleken. En afhankelijk van aan wie je het vraagt waren het uiteindelijk niet eens de Blanken die hier aan de macht waren, maar andere (((partijen))). De tijdelijke aard van macht maakt dat het geen ondersteunende pilaar kan zijn van een eigenschap van iets voortdurends (ras).

Zijn we lichamelijk superieur? Zijn we de snelste, de langste, de krachtigste? Oké, de langste zijn we toevallig wel. De snelste? Het zijn toch vooral Kenianen die hardloopwedstrijden winnen. De krachtigste? Weet ik eerlijk gezegd niet. Maar of deze eigenschappen superieur maken is strikt afhankelijk van de omgeving. Nederlanders zijn opgegroeid in een waterrijk land, en zijn over het algemeen in staat tot zwemmen. Hier is een relatief lage botdichtheid voor nodig, anders wordt blijven drijven lastig. Sub-Saharaanse volkeren zijn niet geëvolueerd om te kunnen zwemmen, zwemwater was er toch zelden. Zij hebben zich door de eeuwen heen zwaardere botten kunnen veroorloven, wat de overlevingskans vergrootte bij het jagen op groot wild. Wij zijn superieure zwemmers, zij zijn superieure jagers. Maar of dat op de lange termijn "superieur" maakt, is afhankelijk van de omgeving. Niet van genen. Dus ook lichamelijke kenmerken zijn geen teken van lichamelijke superioriteit.

Morele superioriteit, bestaat dat wel dan? Ook dat hangt van de omgeving af. In de meeste Europese culturen wordt vertrouwen in de medemens gecultiveerd. Dit heeft inderdaad voordelen gehad op het gebied van samenwerking (zie ook de maanlanding). In grote groepen zijn we tot veel moois in staat. Maar dit vertrouwen in de medemens is ook gedeeld met massa's immigranten uit landen met minder vertrouwen in de medemens. En hier gaat het mis.

We geven bijstand aan elke qatkauwer die Nederland binnen komt, maar krijgen er niks voor terug. We worden onder de voet gelopen door massa-immigratie; Europese genen worden massaal vermengd met die van uitheemse volkeren, wat de sociale samenhang vermindert. En die sociale samenhang is precies dat wat Europa in staat stelde tot grootse daden. Het hoge vertrouwen draagt dus de zaden van zijn ondergang bij zich. Dus ook deze eigenschap, die als "moreel superieur" is aan te duiden, is van tijdelijke aard.

Alles wat een ras "superioriteit" lijkt te verlenen is relatief dan wel tijdelijk. En als rassen bestaan (wat ze doen) en voortdurend zijn (wat het Blanke ras vooralsnog is), dan kan een ras volgens bovenstaande definities niet superieur zijn. Welke aanname klopt dan niet?

Er zijn in mijn ogen drie mogelijkheden om uit deze schijnbare paradox te komen.
1. Raciale superioriteit wordt bepaald door een andere eigenschap dan bovenstaand weergegeven. Als superioriteit een inherente raciale eigenschap is (die niet hierboven vermeld is), dan moet deze genetisch bepaald zijn. Deze genen kunnen gedeeld worden met andere volkeren. Dit is niet te verenigen met het concept van één superieur ras, en valt dus af als verklaring. Bovendien zullen er veel volkeren zijn geweest die zich als superieur beschouwden, maar die slechts nog in geschiedenisboeken te vinden zijn. Superioriteit kan niet inherent zijn aan een ras. We zijn simpelweg niet in staat te zien wát het is dat superieur maakt: want zodra het tegendeel wordt bewezen, zijn we er niet meer om het te zien.

2. Rassen bestaan niet. Dit is onjuist: Je eigen ogen en genetisch onderzoek bewijzen het tegendeel. 

3. Superioriteit is niet inherent, niet voortdurend. Een ras kan op tijdelijk superieur zijn. Het Angelsaksische ras was superieur in de hoogtijdagen van het Britse Koninkrijk. Ten tijde van Genghis Khan was het volk van de Mongoolse steppen superieur. En als de huidige demografische trends voortzetten, is over honderd jaar het Arabische ras superieur.

Superioriteit is aan hen die veroveren. Superioriteit is de overwinnaar: Zij die landen onderwerpen, zijn superieur. Maar deze superioriteit moet verdedigd worden. Nederlanders waren ooit superieur in Zuid-Afrika: Nu worden ze verjaagd, veracht en vermoord. FC Twente was éénmalig superieur in de Eredivisie, maar dat was ook niet blijvend.

Superieur? Een hele hoop volkeren kunnen aanspraak maken op de titel "superieur". Alle volkeren die nu leven hebben op een gegeven moment iets overheerst. Het zijn ooit allemaal strijders geweest die ooit aanspraak hebben kunnen maken op de titel "superieur"... zo lang ze er nog zijn om die aanspraak te maken. 

De enige manier om superioriteit te claimen is er voor te blijven vechten. Te blijven bestaan. Ons ras is geen reden om superioriteit te claimen. Ajax is 25 keer landskampioen geweest, maar ze kunnen net zo min claimen superieur te zijn: ze kunnen dit specifieke jaar nog steeds verliezen.

Je ras is niet datgene wat je superieur maakt. Je ras is slechts je team waarmee je om de superioriteit strijdt. Als je wint, ben je superieur. Als je verliest, maar niet uitsterft: live to fight another day. Pas als je uitsterft, door rassenvermenging of een andere vorm van genocide... Dan kom je niet meer in de Eredivisie terecht.

Denk aan de 14 Woorden.zondag 13 november 2016

Fractale waarheid en Islam

Onderstaande is het resultaat van een filosofische discussie na twee bier.

Een eigenschap van de Christelijke cultuur en de wetenschappen die er uit voortvloeiden is een verlangen de Waarheid te ontdekken.

Dit is een fractaal proces. We verzinnen hypothesen, testen ze uit, en zo lang ze niet ontkracht worden door nieuwe inzichten is het aannemelijk dat ze in de buurt komen van de waarheid. Hoe vaker ideeën ontkracht worden, hoe meer nieuwe hypothesen op deze manier gevormd en weer getest worden, hoe dichter we bij de Waarheid komen. We cirkelen als het ware om de waarheid heen en komen er steeds dichter bij. En die cirkel, de beweging van onze huidige positie, is de voortgang van onze ontwikkeling als cultuur. Dit is Leven. En als we ooit als cultuur zodanig ver ingezoomd zijn naar de Waarheid, weten we ook het geheim van het leven, kunnen we zelf het leven creëren, en zijn we "geslaagd" als mensheid. Dan zijn we niet meer te onderscheiden van Goden, en kan het opnieuw beginnen.

Nu is dit in zichzelf ook een hypothese over de ontwikkeling van culturen. Ik ben benieuwd of iemand dit kan verwerpen. Maar deze gedachtegang bevestigt wel veel observaties van de Islam, en dat maakt hem wat mij betreft interesant.

Het is de drang naar Waarheid die het leven zin geeft, die ons wetenschap geeft, die ons doet vorderen als beschaving. We weten dat we niet alles weten, en streven daar naar. Dit mechanisme is dus afhankelijk van nieuwsgierigheid naar het onbekende.

Het probleem van Islam is dat het denkt al alles van belang te weten. De Islam is cultureel niet nieuwsgierig. Allah is groot, Mohammed is zijn Profeet, en zijn Woord is de Waarheid. Moslims denken dat ze het eindpunt al bereikt hebben. Daarom is er geen drang naar het onbekende: voor hen bestaat het concept "onbekend" niet. De Koran vertelt alles. Daarom bestaan Koranscholen: Het enige boek dat je hoeft te leren is de Koran. Daarom hebben een miljard Moslims maar 12 Nobelprijzen op hun naam staan, waarvan slechts 3 in de wetenschappen. Daarom vrezen Moslims in hun jihad tegen het Westen de dood niet. 

Ze zijn toch al klaar op aarde. Het leven op aarde is voor hen niks anders dan de wachtkamer voor het paradijs. Het enige wat ze moeten doen is halal leven, want dan en alleen dan bereiken ze de Waarheid van God. En als sterven in de strijd tegen ongelovigen een manier is om in het paradijs te komen, is dat een binnendoorweg. Het is efficiënt. Het is makkelijk. Het is aangenamer dan wachten in een woestijn met te weinig vrouwen omdat de rijke oliesjeiks harems van 200 vrouwen hebben. In het paradijs heeft iedereen 72 maagden.

Moslims binnen laten in het Westen biedt ze alleen maar meer mogelijkheden om het paradijs te bereiken. En in de tussentijd is er genoeg Easy Meat beschikbaar om het leuk te houden.

De Islam gaat niet verbeteren. Moslims zullen niet de behoefte krijgen de Waarheid te ontdekken, want die hebben ze toch al in pacht. Ze hebben nooit een wezenlijke bijdrage geleverd aan de Westerse cultuur sinds het broodje kebab, en zullen nooit de behoefte gaan voelen er één te gaan leveren. De Islam heeft ons niks te bieden behalve oorlog, plundering, verkrachting en inteelt.

Stop deze invasie van moedwillige idiotie. Stop deze waanzin. Stop de Islam.

zaterdag 5 november 2016

De antifragiliteit van racisme

Racisme bestaat. Het heeft altijd bestaan, het zal altijd blijven bestaan, en daar is een goede reden voor.

Racistische groepen zijn antifragiel. Ik bedoel in hier niet mee dat racistische groepen per se goed zijn, maar dat ze blijven bestaan om geldige redenen.

Eén van de eigenschappen van fragiliteit is de reactie op schokken, op volatiliteit. Er zal altijd volatiliteit optreden in een systeem. Fragiele systemen gaan hierdoor kapot. Antifragiele systemen hebben juist baat bij meer volatiliteit.

Diversiteit is een vorm van volatiliteit: er treedt meer variatie op in de hoeveelheid denkbeelden, gebruiken, noem maar op. Dit kán goede effecten hebben. Zo zal ik de Rotterdamse Turk die de Kapsalon bedacht altijd dankbaar blijven. Maar naarmate de Diversiteit wijdverbreider en intenser wordt, komen er nadelen bij kijken.

Antiracistische groepen zijn fragiel. Ze weigeren te aanvaarden dat het Diversiteit is die de problemen veroorzaakt. Doordat ze de oorzaak niet onderkennen, kunnen ze de daaruit voortvloeiende problemen niet oplossen. Naarmate de Diversiteit en dus de volatiliteit toeneemt, zullen hun pogingen om wat krom is, recht te praten, hun tol eisen op hun mentale gezondheid. Want hoe verschilt een chronische ontkenning van de werkelijkheid, van waanzin?

Racistische groepen zijn antifragiel. Ze zien de oorzaak van het probleem, of tenminste iets dat er dichtbij genoeg in de buurt komt. (Ook Alt-Rechts zal wel een paar fouten maken in hun aannames: de kans dat we in Het Huidige Jaar de absolute waarheid ontdekt hebben is natuurlijk nihil.) Maar de toegenomen volatiliteit als gevolg van toegenomen Diversiteit versterkt hen. De mensen die niet strikt aan één kant van het debat staan, zullen zien dat de racistische groepen het gelijk meer aan hun zijde hebben dan de antiracistische groepen. Ze zullen niet volledig gelijk hebben, maar ze hebben genoeg gelijk om te overleven.

Dit in tegenstelling tot de antiracisten. Een samenleving van alleen antiracisten zal een invasie niet stoppen omdat het onfatsoenlijk is. Dit is, in sterk doorgetrokken en hilarische vorm, weergegeven in de film Angry Birds. Ja, echt. En dit mechanisme heeft altijd bestaan. Vraag maar aan de Romeinen.

Uiteindelijk zijn het de racisten die overleven. Ofwel de racisten die in staat waren de invasie te stoppen voor het te laat was, ofwel de racisten die de invasie vormden en de belangen van hun eigen volk boven de belangen van het "gast"-land stelden.

Wees antifragiel. Wees racist.

En leef.


woensdag 19 oktober 2016

Subversie van antiracistische leuzen

Dit wordt een eerste schets van wat later ideeën binnen een demonstratie moeten worden. Mijn doel is een antikolonialistische/antiracistische demonstratie de kop gek te maken door hun leuzen tegen zichzelf te gebruiken. Ik wil dit doen door parallellen te trekken met Zuid-Afrika, en de problemen in dit land te doen dienen als een analogie voor de problemen in Nederland. Met als verschil natuurlijk, dat de huidskleuren omgewisseld zijn.

MAAR, en dit is vanuit een retorisch oogpunt essentieel: De Nederlanders in Zuid-Afrika moeten als de slechteriken zijn afgeschilderd. Want elke slechte daad tegen Afrikaners wordt ook nu al geframed als "terecht, want zij hebben het land gestolen". Wij moeten de parallellen trekken tussen Nederlandse kolonisten en immigranten in Nederland. Want als ze dan proberen de immigranten in Nederland te verdedigen, verdedigen ze alles waar in hun ogen de Nederlanders zich schuldig aan maakten. Zo kunnen wij de aanvallende positie innemen. En dan zijn we in staat het debat in onze richting te verschuiven.

"Nederland heeft zijn onderdanen naar Zuid-Afrika gestuurd met als doel het land te overheersen. Ze hebben geweld gepleegd tegen de plaatselijke bevolking en hun inheemse leefomgeving verstoord... 
Net als de Turken die nu de dienst uitmaken in de Haagse Schilderswijk. Laten we de Nederlanders die zich daar gesettled hebben, terugnemen in Nederland. Het wordt tijd om de uitheemse bevolking terug te sturen naar waar ze vandaan kwamen zodat de inheemse bevolking het weer voor het zeggen heeft."

"Nazaten van Nederlandse kolonisten bezetten enorme gebieden in Zuid-Afrika die voorheen toebehoorden aan de plaatselijke bevolking. In dit gebied voert het Afrikaans, een geïmporteerde taal, de boventoon... Net als in de gemiddelde kansenwijk waar de kassameisjes bij de Albert Heijn, Marrokaans praten. Laten we een eind maken aan de bezetting van buitenlands terrein en het teruggeven aan de oorspronkelijke bewoners."

"Nederlandse kolonisten hebben Zuid-Afrikaanse vrouwen mishandeld, verkracht en geprostitueerd. Door de wijdverbreide vorm van institutioneel racisme zijn ze keer op keer aan veroordeling ontkomen. Het wordt tijd om ze in hun eigen land voor het gerecht te dagen, net zoals bij Saban B. is gebeurd.
...wacht, is dat gebeurd?"

"Nederlanders hadden niks te zoeken in Zuid-Afrika. Ze spreken de taal niet. Ze begrijpen de cultuur niet. En ook na al die jaren is dat nog steeds het geval. Afrikaans is een wijdverbreide taal, en de oude cultuur van Nederland bepaalt nog steeds de leefomstandigheden en omgangsvormen van de Afrikaners. En in al die jaren hebben ze beleid bepaald tegen de wensen van de oorspronkelijke bevolkng in. De uitheemse bevolking heeft geen recht het beleid te bepalen. Dit zie je ook in Gouda, waar tegen de wensen van de inheemse bevolking in een megamoskee gebouwd gaat worden."

Met deze (en meer, beter gearticuleerde) posities dwingen we links in de verdedigende positie. En zodra wij in een aanvallende positie zijn, kunnen we eindelijk terrein terug winnen op de Culturele Marxisten. Voor de betere articulatie heb ik meer mensen nodig. Suggesties hoor ik graag in de comments.

Make Pete Black Again!

Je kent ze wel. Black Lives Matter, Zwarte Piet is Racisme, de slavernijreparatie-beweging. Stuk voor stuk zijn ze voorstander van de omverwerping van de Nederlandse cultuur. Helaas zijn ze succesvol. Piet is niet meer zwart. Hier kan met de komst van "Wild Geraas" door Arnold-Jan Scheer nog verandering in komen, maar dit gaat niet vanzelf. We moeten in de aanval. We hebben betere retoriek nodig.

Laten we één ding voorop stellen: Het zwarte had voorheen niks met huidskleur te maken, maar met de hel. Het stamt af van een heidens feest. Zie ook hiervoor Wild Geraas. De toevoeging van rode lippenstift en oorbellen maakte Zwarte Piet een blackface karikatuur. Wat mij betreft draaien we die terug en gaan we het weer mooi heidens doen, inclusief roede. "Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe" heeft weinig opvoedkundige waarde als de roede weg valt.

Terug naar de retoriek.

"Zwarte Piet is traditie!" "Maar de kinderen vinden het leuk!" "Anders zien ze dat het de buurman is!" "Zwarte Piet is helemaal niet racistisch!"

Ten eerste valt hier dus wat op af te dingen, wat het argument zwak maakt. Veel belangrijker: Dit zijn defensieve argumenten. En zoals al beschreven in de 16 Punten van Alt-Rechts:

3. Alt Rechts is geen defensieve houding en verwerpt het concept van nobele en principiële ondergang. Het is een vooruitdenkende, offensieve filosofie in elke betekenis van het woord. Alt Rechts gelooft in overwinning door volharding en in harmonie te blijven met wetenschap, realiteit, culturele traditie en de lessen die de geschiedenis ons leert.

Het is zaak dat wij de defensieve houding inzake Zwarte Piet verwerpen willen wij de discussie ooit winnen. Input is welkom.

woensdag 12 oktober 2016

Diversiteit + Nabijheid = Oorlog: De wetenschap

Met dank aan Chateau Heartiste. Dat hij maar gauw op gab.ai moge komen. Speaking of which: Ook daar ben ik te vinden.


- Onderling vertrouwen wordt negatief beïnvloed door etnische diversiteit. Case study in Denemarken van 1979 tot heden. Link.

- Etnische homogeniteit en protestantse tradities hebben een positieve invloed op individuele en maatschappelijke niveaus van onderling vertrouwen. Link.
- Vanuit een longitudinaal oogpunt (gezien over Europese regio's) is een toename in immigratie gerelateerd aan een daling in onderling vertrouwen. Link.
- Immigratie ondermijnt de morele overtuiging van hen die bijstand voor de armen het meest ondersteunen. Link.
- Het negatieve effect van diversiteit binnen een gemeenschap op sociale samenhang is causaal. Link.
- In Zwitserland wordt sociale vrede tussen diverse groepen niet gesterkt door geïntegreerde samenleving, maar juist door sterke topografische en politieke begrenzing tussen verschillende groepen die hen autonomie bieden. Link.
- "Onze analyse ondersteunt de hypothese dat geweld tussen groepen verminderd kan worden door zowel fysieke als politieke grenzen." Link.
- Diversiteit verhindert samenwerking tussen verschillende groepen op zowel het individuele als het gezamenlijke niveau. Link.
- De beste kans op vrede in Syrië is betere grenzen (binnen de bestaande staat of via de stichting van nieuwe staten) "gemeten naar huidige geoculturele regio's", en tribale zelfstandigheid. Link.
- Gebruik makend van data uit staten in de VS vindt een studie een negatief verband tussen etnische polarisatie en vertrouwen. Link.
- Diversiteit is gerelateerd aan een hogere Blanke aanhang voor nationalistische partijen, behalve op het lokale niveau waar grote populaties aan immigranten grotere delen van het totaal aantal stemmen innemen. Link.
- In Australië verlaagt etnische diversiteit sociale samenhang, wat steun geeft aan Putnam's vergelijkbare vindingen in de VS. Link.
- Na correctie voor zelf-selectie bias vindt deze studie dat etnische diversiteit in Engelse scholen vertrouwen verlaagt in mensen van dezelfde leeftijd, en maakt het blanke Britse studenten niet meer verwelkomend in hun denkbeelden over immigranten. Link.
- In Duitsland verlaagt diversiteit in de woonomgeving het vertrouwen in de buren, terwijl het ook het vertrouwen van de immigranten zelf verlaagt door middel van een verschillend mechanisme. Link.
- Een toename in sociaal pluralisme (diversiteit) gaat samen met een toegenomen kans op collectief geweld. Link.
- "Etnische heterogeniteit (diversiteit) verklaart 55% van de variatie in de schaal van etnische conflicten, en de resultaten van regressie-analyse laten zien dat dezelfde relatie min of meer van toepassing is op alle 187 landen. ... Etnisch nepotisme is, in verschillende culturen, de gemeenschappelijke achtergrond die het voortbestaan van etnische conflicten ondersteunt zo lang er etnisch verdeelde samenlevingen bestaan." Link.
- Genetische Vergelijkbaarheidstheorie (GVT) kan helpen verklaren waarom nabijheid van diverse groepen, etnische conflicten en etnisch nepotisme doen toenemen. Link.
- Genetische diversiteit heeft significant bijgedragen aan de frequentie van etnische burgerconflicten, intensiteit van sociale onrust, toename van niet-gedeelde politieke voorkeuren, en inkomensongelijkheid gedurende de laatste halve eeuw. Link.
- Door middel van data uit de sociale wetenschappen en computermodellen hebben onderzoekers ontdekt dat beleid dat probeert buurten te scheppen die zowel geïntegreerd zijn als sociaal samenhangend "een verloren zaak" zijn. Link.
- De aantallen en genetische afstand zijn van belang. Minderheidsgroeperingen die boven een bepaalde kritische massa uit komen, en die cultureel ver af staan van de meerderheidscultuur, zullen zichzelf afscheiden van de meerderheid, waarmee de samenleving verschuift van samenwerking naar verdeeldheid. Link.
- Uit data van Kopenhaagse scholen blijkt dat inheemse Denen openbare scholen verlaten zodra de immigrantenpopulatie boven de 35% uit stijgt. Link.
- In de meest liberale regio van de VS, San Francisco, halen Blanke ouders hun kinderen van openbare scholen die in toenemende mate Aziatisch worden. Link.
- Integratie van scholen (geforceerde nabije diversiteit) verhelpt geen raciale verschillen in schoolprestaties. Link.
- Raciaal exclusief daten is een natuurlijk gevolg van raciale diversiteit. Link.
- Naarmate diversiteit toeneemt, wordt politiek tribalistischer. Link.
- Diversiteitsbeleid binnen bedrijven helpt minderheden of vrouwen niet, en leidt tot psychologische discriminatie naar Blanke mannen. Link.
- Toegenomen diversiteit in het klaslokaal en de buurt is verbonden met sterkere tendensen om vrienden te maken binnen de eigen etnische groepering, en niet daar buiten. Link.
- Uit een longitudinale test van de impact van toegenomen diversiteit blijkt dat diversiteit oorspronkelijke buurtbewoners ongelukkiger en meer sociaal geïsoleerd maakt. Link. (alternate link)
- Interne conflicten, aangewakkerd door etnische, sociale, politieke en religieuze diversiteit, leidden tot de ondergang van de verstedelijkte Cahokia Indianenstam. Link.
- De deelname aan vrijwilligerswerk in Amerika heeft vorig jaar een dieptepunt bereikt na een afname van 0,4% ten opzichte van het jaar daarvoor, en is al dalende sinds 2005. Niet geheel toevallig is in die tijd de raciale opbouw van de Amerikaanse bevolking meer gefragmenteerd geworden. Link.
- Een gevoel van sociale samenhang met de mensen in onze leefomgeving is net zo gelukmakend als liefde voor de leefomgeving zelf. Link.
- Ons verlangen naar gelijkgestemden is aangeboren. Link.
– “The Evolutionary Dominance of Ethnocentric Cooperation” "De Evolutionaire Dominantie van Ethnocentrische Samenwerking"
Recente, op individueel gedrag gebaseerde computersimulaties suggereren dat ethnocentrisme, waarvan vaak wordt gedacht dat het gebaseerd is op sociale kennis, kan ontstaan zijn door biologische evolutie. Vanuit een willekeurig startpunt winnen ethnocentrische overlevingsstrategieën het van andere mogelijke strategieën (egoïstisch, verraderlijk, humanitair) gebaseerd op coöperatie of non-coöperatie met in-group of out-group individuen. Deze studie laat zien dat ethnocentrisme uiteindelijk wint van zijn meest nabije concurrent, humanitair gedrag, door humanitaire interculturele samenwerking uit te buiten naarmate de wereldbevolking verzadigt. (Link)
- Een rijke gemeente in Virginia die snel raciaal diverser wordt, is aan het verarmen en er is een daling in sociale samenhang. Link.
- Seksediversiteit helpt niet in het promoten van nonconformiteit in bestuursorganen. (Diversiteit in individuele vaardigheid doet dat wel.) Link.
- Hoge etnische diversiteit heeft een negatief effect op innovatie, maar een hoge diversiteit in waardeoordelen heeft het tegenovergestelde effect, zolang de etnische diversiteit laag is. De beste innovatie gebeurt in landen die etnisch homogeen zijn, maar divers in hun waardeoriëntatie. Link.
- Toegenomen raciale diversiteit in Houston draagt bij aan afgenomen kwaliteit van gebouwen, wat de impact van natuurrampen verergert. Link.
- Als mogelijke verklaring van recent stemgedrag is etnische oorsprong meer bepalend dan klasseverschillen. "...het politieke belang van de Blanke ethniciteit blijft bestaan, wat suggereerd dat etnische groepen niet simpelweg politiek assimileren in de loop der tijd." 

Ik hoop nog veel van deze studies te kunnen aanhalen zodra ik rond verkiezingstijd de PVV ga helpen als vrijwilliger. Het wordt hoog tijd om Nederland terug te claimen nu het nog kan.

donderdag 22 september 2016

Alt-Rechtse ideeën voor normies

Veel Alt-Rechtse standpunten gaan lijnrecht in tegen zo'n beetje alles wat je in de krant leest en wat je op TV hoort aan standpunten. Hoe overtuig je binnen die context vrienden en familie (waarvan je hoopt dat ze dat blijven)? Want wees eerlijk, raciale verschillen in IQ zijn niet iets waar je snel vrienden mee maakt.

Een makkelijker te verdedigen standpunt is de volgende: "Diversiteit + Nabijheid = Oorlog".

Eén van de mooie aspecten van in een klein dorp wonen is de sociale samenhang. Iedereen kent elkaar, praat met elkaar, en komt elkaar in het weekend tegen in de kroeg. Er is veel sociale controle, en hoewel dit ook zijn nadelen kan hebben, wegen die niet op tegen de openheid naar iedereen toe. Er is veel vertrouwen in de medemens omdat je op een eventuele misstap makkelijker wordt aangesproken.

Dit wordt anders naarmate een dorp diverser wordt. Zoals Samuel Jared Taylor beschreef in zijn boek White Identity: Racial Conciousness in the 21st Century hebben alle rassen de neiging om liever met hun eigen soort mensen samen te zijn. Naarmate een minderheidsgroep een groter aandeel gaat innemen binnen een bestaande gemeenschap zal de groep nieuwkomers meer met mensen binnen hun eigen gemeenschap omgaan in plaats van te integreren. Deze zelfsegregatie heeft een lagere sociale controle tot gevolg. De ene gemeenschap heeft geen zicht op de andere. Mensen met kwaad in de zin komen makkelijker weg met onrust of misdaad. Tuig komt op deze manier tot bloei, ongeacht de herkomst. Diversiteit vermindert de sociale controle, het vertrouwen in de medemens, en hierdoor de veiligheid.

Het sleutelwoord voor normies is hier "ongeacht de herkomst". Het heeft niks te maken met waar de buitenlanders vandaan komen. Als er in een dorp van 1000 inwoners opeens 100 Engelsen komen te wonen levert dat ook problemen op. Diversiteit™ is niet geen kracht, het is verval. Daar ben ik tegen. En door het argument op deze manier te brengen wordt het een stuk makkelijker te aanvaarden voor normies.

Wat van essentieel belang is, is te hameren op culturele argumenten.

"Ze doen het werk dat Nederlanders niet doen!" "Anders worden de aardbeien drie keer zo duur!" Noem er zelf nog maar een paar. Er zullen vast wat economische nadelen zitten aan een immigratiestop en gedwongen remigratie. (Al zijn die waarschijnlijk overschat: zie ook Brexit) Maar hier is het punt:

Dat maakt me niet uit.

Ik heb liever een doos aardbeien voor tien euro dan een burgeroorlog.

Iedereen heeft recht op een thuisland. En de enige manier waarop immigranten Nederland hun thuisland gaan maken is door Nederlanders van kant te maken.

Nederlanders zijn blank. Nederland is christelijk.

Nederland is mijn land.

Immigratie is oorlog. En ik zal er niet voor vluchten.

vrijdag 9 september 2016

Studenten en immigratie: een beleidsvoorstel

In mijn eerdere artikel over waarom studenten zulke globalistische fanboys zijn legde ik uit dat studenten één van de weinige groepen die (vooralsnog) netto baat hebben bij open grenzen. De kruisbestuiving met high potential buitenlanders draagt bij aan innovatie en creativiteit. Ik besef me ook dat de PVV een goed punt heeft met het willen sluiten van de grenzen. Hoe het beste hier uit te halen?

Bij deze mijn voorstel.

Geert, je nieuwe partijprogramma heeft een klein addendum nodig. Alle tijdelijke verblijfsvergunningen intrekken? Prima. Maar houd in het oog dat studentensteden wél baat hebben bij het tijdelijke verblijf van buitenlandse studenten. Met de nieuw opgedane kennis kunnen ze hun thuisland verbeteren, ter plekke de economie stimuleren, zodat economische migranten eerder thuis blijven. En wie weet, misschien hebben wij ook wat aan de nieuw opgedane ideeën. Dat weet je bij innovatie nooit van tevoren.

Maak bij het verstrekken van visa's een uitzonderingspositie voor studenten. Ze hebben bewezen productief te (willen) zijn: studenten schoppen misschien wat herrie als ze rond 4 uur de sociëteit uitstommelen, maar afgezien daarvan leveren ze een goede bijdrage aan de meeste samenlevingen. En daarnaast kan verplichte terugkeer zodra de studie voorbij is als eis worden gesteld aan de studenten.

En mocht ik het verkeerd hebben, en zorgen ook de studerende immigranten voor overlast? Oh well. Dan weten die studenten ook eens hoe de rest van Nederland zich voelt bij open grenzen. In die situatie zal er genoeg draagvlak ontstaan om ook die studenten te weigeren.

Om je bestaande achterban niet te vervreemden, kun je ook onderwijs stimuleren zónder immigranten binnen te laten. Investeer in MOOC's (Massive Open Online Courses), zodat veel buitenlandse studenten niet eens naar Nederland hoeven om hun thuisland te verbeteren.

Kijk maar wat je er mee doet.dinsdag 6 september 2016

Wat te doen met homo's in de samenleving

Wie zegt "van flatgebouwen gooien" mag naar Mekka verhuizen. Maar eerlijk is eerlijk, homo's brengen wel problemen met zich mee.

Er is een reden dat AIDS ooit GRID heette (Gay Related Immune Deficiency). Monogamie binnen het homo-"huwelijk" is een uitzondering. Drugsgebruik onder homo's is relatief hoog. Psychische ziekten zijn relatief hoog (hierbij reken ik de homosexualiteit zelf niet als een ziekte). Huiselijk geweld bij homo's is bijzonder hoog. En de "gay agenda" is een bestaand, subversief fenomeen dat Christelijke samenlevingen ondermijnt.

Maar laten we wel wezen: God heeft ook de homo's geschapen. Al is er ook bewijs aan te dragen dat in ieder geval een deel van de homo's zo geworden is door sexueel misbruik in de jeugd, maar dit verklaart niet alle gevallen. Er moet een rol zijn voor homo's in de samenleving. Wat zou deze kunnen zijn?

Het halterprincipe biedt uitkomst. Heterostellen kunnen worden beschouwd als de stabiele en veilige 90% (of in dit geval eerder 97%, maar dat terzijde). De 3% ofzo aan homo's kan worden beschouwd als een meer chaotisch onderdeel van de samenleving. Dit kan leiden tot creativiteit en innovatie, maar kan ook het stabiele deel ondermijnen mits het een te sterke invloed heeft. Er is veel geïnvesteerd in de gay agenda, en dit heeft zeker heterohuwelijken beïnvloed. Bepaalde normen vanuit de homosexuele gemeenschap zijn gemeenschappelijker geworden. Zo is monogamie in homo-"huwelijken" uitzonderlijk. 'Milde' vormen van polygamie stromen de cultuur in en ondermijnen de stabiliteit die echte gezinnen nodig hebben.

Tegelijkertijd zou ik er zonder homosexuele modeontwerpers nooit zo strak uit hebben gezien; zouden we nooit de goddelijk/goddeloos mooie klanken van Queen aan hebben gehoord; was de Mona Lisa niet geschilderd; en zouden we in 2009 niet zo'n mooie inzending voor het Eurovisie Songfestival gehad hebben (oké, slecht voorbeeld).

Om een samenleving met homo's antifragiel te maken moet de potentiële downside beperkt blijven, terwijl we van de creative geesten kunnen blijven protesteren. En dit is een belangrijke reden waarom we niet zoals moslims homo's van flats moeten gooien. De Islam is een cultuur zonder creativiteit, zonder plezier, zonder gelach, zonder muziek. En naar mijn idee is dit deels door de creatieve braindrain van het bergwerpen.

Koester de homo's in de samenleving. Maar dan wel met de volgende veranderingen:
 - Geen homohuwelijk. Je hebt dezelfde rechtspositie in een samenlevingscontract, en die blijft gewoon bestaan. Het huwelijk is voor hetero's.
 - Geen adoptie. Kinderen hebben een stabiel gezin nodig, en homo's zijn blijkbaar meer losgeslagen.
 - Geen bloeddonatie. Tot kort geleden hadden we nog het gezonde verstand om dit na te leven, maar dit is veranderd. Homo's kunnen de samenleving veel goeds bieden, maar hepatitis en AIDS vallen daar niet onder.

Ik sta open voor meer opties. Maar dit zijn naar mijn idee de belangrijkste manieren om de 97% veilig te houden. Op deze manier heeft een samenleving netto baat bij homosexualiteit. En laten wij homo's dan ook bedanken door de samenleving voor hen veiliger te maken:

 - Moslims weg. Zij zijn niet zo van het koesteren.
 - Verbeter de psychische gezondheidszorg. Geen taferelen als Pray the Gay Away, probeer er geen hetero's van te maken. Ik bedoel echte hulp bij de problemen die komen kijken bij homosexualiteit.
 - Ik zal zelf de Gay Pride niet gaan bezoeken, en zal mijn toekomstige kinderen er bij weghouden, maar hij moet blijven bestaan. We gaan nooit buigen voor offers we can't refuse vanuit de islamitische gemeenschap.

Als God ze in de hemel wil veroordelen voor sodomie is dat Zijn taak. Laten wij ze niet haten.

maandag 5 september 2016

Waarom universiteitsstudenten pro-EU zijn.

De D66, bastion van EU-pijpers en andere globalisten, doet het van oudsher goed bij studenten. Ik neem aan ook bij geschiedenisstudenten, die wat mij betreft steken laten vallen aangezien ze de historische parallellen met de USSR niet zien. Maar dat terzijde: Waarom is globalisme zo populair onder studenten?

Het antwoord is niet: "Omdat zij wél slim zijn". Dat een nationalistisch ingestelde PVV het goed doet onder lager opgeleiden komt niet "omdat ze dom zijn". Beide groepen hebben namelijk (op de korte termijn) baat bij hun gekozen partijen.

Studenten zijn één van de weinige groepen mensen die baat hebben bij globalisme. Studenten mogen graag netwerken en in het buitenland stages doen. Dit wordt alleen maar makkelijker gemaakt door open grenzen en dergelijke. Ideeën delen voor innovaties, startups, onderzoeken, is oneindig makkelijker geworden sinds de wereld (met hulp van het internet) in toenemende mate is geglobaliseerd.

Tegelijkertijd ondervinden zij niet direct de nadelen van open grenzen. "Apothekers uit Aleppo" is onzin. De meeste immigranten hebben (hooguit) het equivalent van een MBO opleiding. De nieuwe instroom concurreert amper met universitair geschoolden. Het zijn niet hun lonen die dalen. En wat dan nog als het kassameisje bij de AH een hoofddoek draagt? Kan je mooi je corporale lid aan afvegen.

Daarnaast krijgen zij de beste immigranten. Neem van deze oud-student maar aan dat ik onder de buitenlandse studenten geen enkele criminele bontkraag ben tegengekomen. De immigranten die als student in Nederland neerstrijken zijn hier met een constructieve reden.

De "Syrische" "gezinnen" "met jonge kinderen" hebben die geenszins.

Natuurlijk stemmen studenten D66 of anderszins globalistisch. Ze zijn er allemaal van overtuigd dat ze out of the box denken en niet kortzichtig zijn. En in veel gevallen net slim en gearticuleerd genoeg om enige hooghartigheid in hun ogen te verantwoorden. Hun ervaring met immigratie is er één van de roze bril.

Toch apart dat de leden zich allemaal bevinden in de ultrablanke bolwerken die we studentenverenigingen noemen. Dus zelfs, wanneer onder immigranten kaf van koren wordt gescheiden en het het koren wordt toebedeeld, blijkt het nog nodig om een blanke safe space te creeëren. Bedenk je dan hoe de ervaring is voor de Nederlanders die het kaf toebedeeld krijgen. Durf mij dan nog maar te verkondigen dat je verder kijkt dan je neus lang is.

Dit alles gezegd hebbende: In een volgende post ga ik vermelden hoe Nederlanders netto winst kunnen halen uit globalisme.


Het halterprincipe van Nassim Taleb

Het halterprincipe wordt genoemd door Nassim Taleb in zijn boek Antifragiel. Het beschrijft een manier van werken die volgens twee uitersten gaat: Grotendeels met een extreem laag risico, en een beperkt deel met een extreem hoog risico.

Een voorbeeld is investeren. Je kunt een miljoen euro investeren in tien fondsen met een matig risico. De ROI zal dan ook matig zijn, verwacht hier niet heel rijk mee te worden. Je kan ook acht ton investeren in staatsobligaties (extreem veilig, tenzij je in Zimbabwe investeert) en twee ton in opties (extreem variabel). Het gemiddelde risico over de miljoen euro zal nog steeds matig zijn. Het verschil zit hem in de asymmetrie als gevolg van variabiliteit.

Mochten de koersen van opties keihard dalen, dan heb je nog steeds de acht ton veilig staan. Er is een beperkte downside van twee ton. Mochten de koersen van opties keihard stijgen, dan is er geen theoretische limiet aan de baten. Er is een onbegrensde upside. Dit mechanisme, waarin een systeem baat heeft bij variabiliteit, heet antifragiliteit.

Ik vermeld dit, omdat het halterprincipe een grote rol speelt in aantal van mijn andere standpunten in hierop volgende artikelen. Verwacht in de komende dagen artikelen over:
 - Waarom studentensteden in de regel pro-EU zijn;
 - De beste rol van homo's in de samenleving ("Rol ze van de berg af" is niet het antwoord);
 - Hoe het beste uit extreem links en extreem rechts te halen.
 - De beperkte voordelen van globalisme (I know, I know. Trust me on this one.)

En dit alles terwijl je trouw kunt blijven aan de 16 punten van Alt-Rechts.

zaterdag 3 september 2016

Via negativa, deel 2: libertarisme

De beste theoretische argumenten tegen socialisme zijn te vinden in het libertarisme. Mises wist aan te tonen dat economische berekeningen onder socialisme onmogelijk zijn. De enige reden dat de USSR zo lang bestond is de aanwezigheid van zwarte markten, waar nog wel een redelijk mechanisme van vraag en aanbod bestond.

Het nadeel van libertarisme is dat het voornamelijk is gefocust op economie. Er zijn zeker goede argumenten aan te dragen voor vrije handel binnen een land: hoger BBP, meer banen, hogere koopkracht. Maar hoewel deze argumenten ook gelden voor vrije handel tussen landen, houdt libertarisme in zijn hedendaagse vorm geen rekening met culturele nadelen. Economie houdt zich daar simpelweg niet mee bezig.

Vrije handel binnen een land zorgt voor concurrentie. Er zijn meer bedrijven die vergelijkbare goederen maken, die op die manier moeten optimaliseren en de prijs/kwaliteit verhouding zo goed mogelijk moeten krijgen. Dit maakt dat tv's en laptops beter worden, maar niet alsmaar duurder. En dat is ook zonder meer prima.

Een onderdeel van vrije handel tussen landen is echter ook vrij verkeer van personen. We weten allemaal dat er in Nederlandse kassen meer Polen en Bulgaren werken dan Nederlanders. "Zij doen het werk dat Nederlanders niet willen doen!" No shit. Zij concurreren met Nederlanders, gaan akkoord met lagere lonen, waardoor de werkelijke waarde van de arbeid daalt. Voor dat geld doen Nederlanders het inderdaad niet. Nu is op macro-schaal de kastuinbouw beter af: lagere lonen kunnen zich vertalen in hogere winst. In het BBP zal dit ook nog wel als een positief te zien zijn, zeker als de groente geëxporteerd wordt.

Het nadeel is dat de slachtoffers in deze situatie minder zichtbaar zijn. De Nederlanders die anders in de kassen hadden gewerkt zijn nu werkloos. Ze verdienen het geld niet om diezelfde groenten te kopen, tenzij ze een uitkering krijgen. Die uitkering wordt op zijn beurt weer door iedereen betaald. Dit systeem is in principe niet anders dan het huidige bankenstelsel: De baten worden gecentreerd en breed uitgemeten, de kosten worden gesocialiseerd en zijn hiermee onzichtbaar.

Dus hoewel op macro-schaal de economie er beter aan toe lijkt door een hoger BBP is dit voornamelijk toe te schrijven aan een kapitaaltoename binnen één sector. Dit wordt tegengewerkt door een kleine daling van de koopkracht bij alle consumenten. Dus voor het merendeel van de mensen heeft vrije internationale handel een nadelig effect. En hoewel ik zelf een producent ben, en voordeel zou hebben bij lagere lonen, besef ik dat economie niet alles is. Ik hecht meer waarde aan nationale (of zelfs liever regionale) culturele samenhang dan aan meer geld voor mezelf.

En immigranten, uit welk land dan ook, ondermijnen de culturele samenhang. Diversiteit + Nabijheid = Oorlog.


Libertarisme hecht geen belang aan de asymmetrie van de BBP toename of aan de culturele verschuiving die immigratie met zich mee brengt. Elke nieuwkomer is een nieuwe consument die kan bijdragen aan de economie. Maar met elke nieuwkomer dalen de lonen en neemt de asymmetrie in kosten en baten toe. En daarom werkt op de lange duur libertarisme niet.

Er is niks mis met economische ongelijkheid op zich, zoals Paul Graham al eens articuleerde, mits deze ontstaat door innovatie. Maar economisch ongelijkheid als gevolg van het alsmeer verder uitdunnen van de banenmarkt is moreel onjuist en funest voor de sociale samenhang. En zolang er geen breed gedragen, nationaal bewuste vorm van libertarisme opstaat, kan ik er geen aanhanger van zijn.

Het enige wat momenteel nog pleit voor de Libertarische Partij in Nederland is hun positie over wapenbezit. Met een nationalistischere instelling kunnen best met de PVV in een kabinet met ministers op Defensie en Financiën. Daar zijn ze prima op hun plek.

donderdag 1 september 2016

De 16 punten van Alternatief Rechts

De volgende 16 punten kunnen worden beschouwd als een Alt-Rechts manifest. Credit voor Engels origineel naar @voxday.

1. Alt Rechts is een politiek rechtse stroming in zowel de Amerikaanse als de Europese zin van het woord. Socialisten zijn niet Alt Rechts. Progressieven zijn niet Alt Rechts. Liberalen zijn niet Alt Rechts. Communisten, Marxisten, cultureel marxisten en neoconservatieven zijn niet Alt Rechts.

2. Alt Rechts is een ALTERNATIEF voor de gangbare conservatieve beweging in de VS die nominaal beschreven wordt door Russel Kirk's 10 Conservatieve Principes, maar in werkelijkheid is vervallen tot progressivisme. Het is ook een alternatief op libertarisme.

3. Alt Rechts is geen defensieve houding en verwerpt het concept van nobele en principiële ondergang. Het is een vooruitdenkende, offensieve filosofie in elke betekenis van het woord. Alt Rechts gelooft in overwinning door volharding en in harmonie te blijven met wetenschap, realiteit, culturele traditie en de lessen die de geschiedenis ons leert.

4. Alt Rechts gelooft dat de Westerse beschaving het toppunt van menselijke vooruitgang is en ondersteunt diens drie fundamentele pilaren: Christendom, de Europese naties, en de Grieks-Romeinse nalatenschap.

5. Alt Rechts is openlijk en toegewijd nationalististisch. Het steunt alle nationalismen en het recht van alle naties om te bestaan, homogeen en onvervalst door invasie en immigratie van buitenaf.

6. Alt Rechts is anti-globalistisch. Het is tegen alle groepen die werken voor globalistische ideeën of globalistische doeleinden.

7. Alt Rechts is anti-gelijkheid. Het verwerpt het geloof in gelijkheid om dezelfde reden dat het geloof in eenhoorns en kabouters verwerpt, aangezien menselijke gelijkheid niet bestaat in enig waarneembare wetenschappelijke, wettelijke, materiële, intellectuele, sexuele, of spirituele vorm.

8. Alt Rechts is wetenschappelijk onderlegd. Het neemt de conclusies van de wetenschappelijke methode voor waar aan, maar begrijpt dat a) deze conclusies aan voortschrijdend inzicht onderhevig zijn, b) dat wetenschap als vakgebied gevoelig is voor corruptie, en c) dat de zogenoemde wetenschappelijke consensus niet gebaseerd is op wetenschappelijke resultaten maar op democratie, en is om die reden intrinsiek onwetenschappelijk.

9. Alt Rechts gelooft dat Identiteit > Cultuur > Politiek.

10. Alt Rechts is tegen regering of overheersing van enige inheemse etnische groepering door een andere, in het bijzonder in de soevereine thuislanden van de overheerste volkeren. Alt Rechts is tegen niet-inheemse ethnische groepen die overdadige invloed krijgen in een samenleving door nepotisme, tribalisme, of enig ander middel.

11. Alt Rechts begrijpt dat Diversiteit + Nabijheid = Oorlog.

12. Alt Rechts hecht geen belang aan jouw mening over Alt Rechts.

13. Alt Rechts verwerpt internationale vrijhandel en de vrije beweging van volkeren die vereist is voor vrije handel. De voordelen van intranationale vrije handel zijn geen bewijs voor voordelen van internationale vrije handel.

14. Alt Rechts gelooft dat we het voortbestaan van blanke mensen en een toekomst voor blanke kinderen moeten veiligstellen.

15. Alt Rechts gelooft niet in de algehele suprematie van enig ras, natie, volk, of ondersoort. Elk ras, natie, volk, en menselijke ondersoort heeft zijn eigen unieke krachten en zwaktes, en bezit het soevereine recht om ongestoord te wonen in de inheemse cultuur waar het de voorkeur aan geeft.

16. Alt Rechts is een filosofie die vrede tussen naties waardeert, en is tegen oorlogen die de waarden van één natie aan een andere oplegt, net als pogingen om individuele naties uit te roeien door oorlog, genocide, immigratie, of genetische assimilatie.

Samengevat: Alt Rechts is een Westerse ideologie die gelooft in wetenschap, geschiedenis, realiteit, en het recht van een genetische natie om te bestaan en zichzelf te regeren naar eigen belangen.

woensdag 31 augustus 2016

Via negativa, deel 1: socialisme ontkracht

Via negativa is een begrip dat door Nassim Taleb wordt besproken in zijn meesterlijke boek Antifragiel. Het is leren door subtractie: je begint met een theorie. Je test aannames van de theorie. Als ze niet kloppen, verander je de aannames op een manier die beter overeen lijkt te komen met de werkelijkheid. Dit is een antifragiele manier van theoriseren: de theorie die de tand des tijds doorstaat, is zeer waarschijnlijk de juiste (of in ieder geval vaker juist dan onjuist).

Simpel gezegd komt het er op neer dat via negativa een manier van leren is die gebaat is bij fouten. Immers, als een eerder voor waar aangenomen theorie wordt ontkracht, is het mogelijk de werkelijkheid beter te benaderen en te begrijpen.

Nu heb ik zijn boek pas een half jaar geleden gelezen, maar door middel van de via negativa zijn er al meerdere theorieën aan te wijzen die de tand des tijds niet doorstaan hebben. Laat ik beginnen met de meest acceptable: socialisme. Want gezien het feit dat dit een rechtse blog gaat worden, zullen hier de minste mensen moeite mee hebben.

We kennen allemaal de USSR, communistisch China, de Rode Khmer. Vele voorbeelden waarvan Ludwig von Mises in 1963 al aantoonde dat economische calculatie onmogelijk was zonder een vrije markt. De landen zelf kwamen er wat later achter, met vele miljoenen doden tot gevolg. (Wie een goed beeld wil krijgen van hoeveel doden precies moet The Irrational Atheist van Vox Day lezen.)

Er zijn veel socialisten geweest die de ineenstorting zullen wijten aan een handelsboycot. Het meeste recente voorbeeld van socialistische ineenstorting schiet dit argument mooi aan gort. Venezuela is momenteel aan het instorten. Mensen jagen er op duiven en huisdieren om er nog aan eten te komen. Oké, dit zou nog door een boycot kunnen komen. Er is echter ook een energietekort.

Venezuela. Het land met de grootste olievoorraden ter wereld, heeft een energietekort. Als Nieuw Zeeland ooit een handelsboycot opgelegd krijgt, denk je dat ze een schapenwoltekort zouden hebben?

Je bent silm genoeg om zelf meer voorbeelden te kennen. Socialisme werkt niet. Er is een vrije markt nodig om prijzen van goederen te bepalen. Het zal misschien niet perfect zijn, maar het is tenminste mogelijk.

Alles wat ik hier heb gezegd is correct. Het lastige van via negativa is dat je daarmee niet klaar bent. Wat overblijft kan ook nog ontkracht worden. En om die reden zal ik de volgende keer behandelen waarom een volledig vrije markt á la libertarisme ook niet werkt (waarmee ik bij het gedeelte kom waar mede-rechtsen meer moeite mee zullen hebben).