donderdag 22 september 2016

Alt-Rechtse ideeën voor normies

Veel Alt-Rechtse standpunten gaan lijnrecht in tegen zo'n beetje alles wat je in de krant leest en wat je op TV hoort aan standpunten. Hoe overtuig je binnen die context vrienden en familie (waarvan je hoopt dat ze dat blijven)? Want wees eerlijk, raciale verschillen in IQ zijn niet iets waar je snel vrienden mee maakt.

Een makkelijker te verdedigen standpunt is de volgende: "Diversiteit + Nabijheid = Oorlog".

Eén van de mooie aspecten van in een klein dorp wonen is de sociale samenhang. Iedereen kent elkaar, praat met elkaar, en komt elkaar in het weekend tegen in de kroeg. Er is veel sociale controle, en hoewel dit ook zijn nadelen kan hebben, wegen die niet op tegen de openheid naar iedereen toe. Er is veel vertrouwen in de medemens omdat je op een eventuele misstap makkelijker wordt aangesproken.

Dit wordt anders naarmate een dorp diverser wordt. Zoals Samuel Jared Taylor beschreef in zijn boek White Identity: Racial Conciousness in the 21st Century hebben alle rassen de neiging om liever met hun eigen soort mensen samen te zijn. Naarmate een minderheidsgroep een groter aandeel gaat innemen binnen een bestaande gemeenschap zal de groep nieuwkomers meer met mensen binnen hun eigen gemeenschap omgaan in plaats van te integreren. Deze zelfsegregatie heeft een lagere sociale controle tot gevolg. De ene gemeenschap heeft geen zicht op de andere. Mensen met kwaad in de zin komen makkelijker weg met onrust of misdaad. Tuig komt op deze manier tot bloei, ongeacht de herkomst. Diversiteit vermindert de sociale controle, het vertrouwen in de medemens, en hierdoor de veiligheid.

Het sleutelwoord voor normies is hier "ongeacht de herkomst". Het heeft niks te maken met waar de buitenlanders vandaan komen. Als er in een dorp van 1000 inwoners opeens 100 Engelsen komen te wonen levert dat ook problemen op. Diversiteit™ is niet geen kracht, het is verval. Daar ben ik tegen. En door het argument op deze manier te brengen wordt het een stuk makkelijker te aanvaarden voor normies.

Wat van essentieel belang is, is te hameren op culturele argumenten.

"Ze doen het werk dat Nederlanders niet doen!" "Anders worden de aardbeien drie keer zo duur!" Noem er zelf nog maar een paar. Er zullen vast wat economische nadelen zitten aan een immigratiestop en gedwongen remigratie. (Al zijn die waarschijnlijk overschat: zie ook Brexit) Maar hier is het punt:

Dat maakt me niet uit.

Ik heb liever een doos aardbeien voor tien euro dan een burgeroorlog.

Iedereen heeft recht op een thuisland. En de enige manier waarop immigranten Nederland hun thuisland gaan maken is door Nederlanders van kant te maken.

Nederlanders zijn blank. Nederland is christelijk.

Nederland is mijn land.

Immigratie is oorlog. En ik zal er niet voor vluchten.

vrijdag 9 september 2016

Studenten en immigratie: een beleidsvoorstel

In mijn eerdere artikel over waarom studenten zulke globalistische fanboys zijn legde ik uit dat studenten één van de weinige groepen die (vooralsnog) netto baat hebben bij open grenzen. De kruisbestuiving met high potential buitenlanders draagt bij aan innovatie en creativiteit. Ik besef me ook dat de PVV een goed punt heeft met het willen sluiten van de grenzen. Hoe het beste hier uit te halen?

Bij deze mijn voorstel.

Geert, je nieuwe partijprogramma heeft een klein addendum nodig. Alle tijdelijke verblijfsvergunningen intrekken? Prima. Maar houd in het oog dat studentensteden wél baat hebben bij het tijdelijke verblijf van buitenlandse studenten. Met de nieuw opgedane kennis kunnen ze hun thuisland verbeteren, ter plekke de economie stimuleren, zodat economische migranten eerder thuis blijven. En wie weet, misschien hebben wij ook wat aan de nieuw opgedane ideeën. Dat weet je bij innovatie nooit van tevoren.

Maak bij het verstrekken van visa's een uitzonderingspositie voor studenten. Ze hebben bewezen productief te (willen) zijn: studenten schoppen misschien wat herrie als ze rond 4 uur de sociëteit uitstommelen, maar afgezien daarvan leveren ze een goede bijdrage aan de meeste samenlevingen. En daarnaast kan verplichte terugkeer zodra de studie voorbij is als eis worden gesteld aan de studenten.

En mocht ik het verkeerd hebben, en zorgen ook de studerende immigranten voor overlast? Oh well. Dan weten die studenten ook eens hoe de rest van Nederland zich voelt bij open grenzen. In die situatie zal er genoeg draagvlak ontstaan om ook die studenten te weigeren.

Om je bestaande achterban niet te vervreemden, kun je ook onderwijs stimuleren zónder immigranten binnen te laten. Investeer in MOOC's (Massive Open Online Courses), zodat veel buitenlandse studenten niet eens naar Nederland hoeven om hun thuisland te verbeteren.

Kijk maar wat je er mee doet.dinsdag 6 september 2016

Wat te doen met homo's in de samenleving

Wie zegt "van flatgebouwen gooien" mag naar Mekka verhuizen. Maar eerlijk is eerlijk, homo's brengen wel problemen met zich mee.

Er is een reden dat AIDS ooit GRID heette (Gay Related Immune Deficiency). Monogamie binnen het homo-"huwelijk" is een uitzondering. Drugsgebruik onder homo's is relatief hoog. Psychische ziekten zijn relatief hoog (hierbij reken ik de homosexualiteit zelf niet als een ziekte). Huiselijk geweld bij homo's is bijzonder hoog. En de "gay agenda" is een bestaand, subversief fenomeen dat Christelijke samenlevingen ondermijnt.

Maar laten we wel wezen: God heeft ook de homo's geschapen. Al is er ook bewijs aan te dragen dat in ieder geval een deel van de homo's zo geworden is door sexueel misbruik in de jeugd, maar dit verklaart niet alle gevallen. Er moet een rol zijn voor homo's in de samenleving. Wat zou deze kunnen zijn?

Het halterprincipe biedt uitkomst. Heterostellen kunnen worden beschouwd als de stabiele en veilige 90% (of in dit geval eerder 97%, maar dat terzijde). De 3% ofzo aan homo's kan worden beschouwd als een meer chaotisch onderdeel van de samenleving. Dit kan leiden tot creativiteit en innovatie, maar kan ook het stabiele deel ondermijnen mits het een te sterke invloed heeft. Er is veel geïnvesteerd in de gay agenda, en dit heeft zeker heterohuwelijken beïnvloed. Bepaalde normen vanuit de homosexuele gemeenschap zijn gemeenschappelijker geworden. Zo is monogamie in homo-"huwelijken" uitzonderlijk. 'Milde' vormen van polygamie stromen de cultuur in en ondermijnen de stabiliteit die echte gezinnen nodig hebben.

Tegelijkertijd zou ik er zonder homosexuele modeontwerpers nooit zo strak uit hebben gezien; zouden we nooit de goddelijk/goddeloos mooie klanken van Queen aan hebben gehoord; was de Mona Lisa niet geschilderd; en zouden we in 2009 niet zo'n mooie inzending voor het Eurovisie Songfestival gehad hebben (oké, slecht voorbeeld).

Om een samenleving met homo's antifragiel te maken moet de potentiële downside beperkt blijven, terwijl we van de creative geesten kunnen blijven protesteren. En dit is een belangrijke reden waarom we niet zoals moslims homo's van flats moeten gooien. De Islam is een cultuur zonder creativiteit, zonder plezier, zonder gelach, zonder muziek. En naar mijn idee is dit deels door de creatieve braindrain van het bergwerpen.

Koester de homo's in de samenleving. Maar dan wel met de volgende veranderingen:
 - Geen homohuwelijk. Je hebt dezelfde rechtspositie in een samenlevingscontract, en die blijft gewoon bestaan. Het huwelijk is voor hetero's.
 - Geen adoptie. Kinderen hebben een stabiel gezin nodig, en homo's zijn blijkbaar meer losgeslagen.
 - Geen bloeddonatie. Tot kort geleden hadden we nog het gezonde verstand om dit na te leven, maar dit is veranderd. Homo's kunnen de samenleving veel goeds bieden, maar hepatitis en AIDS vallen daar niet onder.

Ik sta open voor meer opties. Maar dit zijn naar mijn idee de belangrijkste manieren om de 97% veilig te houden. Op deze manier heeft een samenleving netto baat bij homosexualiteit. En laten wij homo's dan ook bedanken door de samenleving voor hen veiliger te maken:

 - Moslims weg. Zij zijn niet zo van het koesteren.
 - Verbeter de psychische gezondheidszorg. Geen taferelen als Pray the Gay Away, probeer er geen hetero's van te maken. Ik bedoel echte hulp bij de problemen die komen kijken bij homosexualiteit.
 - Ik zal zelf de Gay Pride niet gaan bezoeken, en zal mijn toekomstige kinderen er bij weghouden, maar hij moet blijven bestaan. We gaan nooit buigen voor offers we can't refuse vanuit de islamitische gemeenschap.

Als God ze in de hemel wil veroordelen voor sodomie is dat Zijn taak. Laten wij ze niet haten.

maandag 5 september 2016

Waarom universiteitsstudenten pro-EU zijn.

De D66, bastion van EU-pijpers en andere globalisten, doet het van oudsher goed bij studenten. Ik neem aan ook bij geschiedenisstudenten, die wat mij betreft steken laten vallen aangezien ze de historische parallellen met de USSR niet zien. Maar dat terzijde: Waarom is globalisme zo populair onder studenten?

Het antwoord is niet: "Omdat zij wél slim zijn". Dat een nationalistisch ingestelde PVV het goed doet onder lager opgeleiden komt niet "omdat ze dom zijn". Beide groepen hebben namelijk (op de korte termijn) baat bij hun gekozen partijen.

Studenten zijn één van de weinige groepen mensen die baat hebben bij globalisme. Studenten mogen graag netwerken en in het buitenland stages doen. Dit wordt alleen maar makkelijker gemaakt door open grenzen en dergelijke. Ideeën delen voor innovaties, startups, onderzoeken, is oneindig makkelijker geworden sinds de wereld (met hulp van het internet) in toenemende mate is geglobaliseerd.

Tegelijkertijd ondervinden zij niet direct de nadelen van open grenzen. "Apothekers uit Aleppo" is onzin. De meeste immigranten hebben (hooguit) het equivalent van een MBO opleiding. De nieuwe instroom concurreert amper met universitair geschoolden. Het zijn niet hun lonen die dalen. En wat dan nog als het kassameisje bij de AH een hoofddoek draagt? Kan je mooi je corporale lid aan afvegen.

Daarnaast krijgen zij de beste immigranten. Neem van deze oud-student maar aan dat ik onder de buitenlandse studenten geen enkele criminele bontkraag ben tegengekomen. De immigranten die als student in Nederland neerstrijken zijn hier met een constructieve reden.

De "Syrische" "gezinnen" "met jonge kinderen" hebben die geenszins.

Natuurlijk stemmen studenten D66 of anderszins globalistisch. Ze zijn er allemaal van overtuigd dat ze out of the box denken en niet kortzichtig zijn. En in veel gevallen net slim en gearticuleerd genoeg om enige hooghartigheid in hun ogen te verantwoorden. Hun ervaring met immigratie is er één van de roze bril.

Toch apart dat de leden zich allemaal bevinden in de ultrablanke bolwerken die we studentenverenigingen noemen. Dus zelfs, wanneer onder immigranten kaf van koren wordt gescheiden en het het koren wordt toebedeeld, blijkt het nog nodig om een blanke safe space te creeëren. Bedenk je dan hoe de ervaring is voor de Nederlanders die het kaf toebedeeld krijgen. Durf mij dan nog maar te verkondigen dat je verder kijkt dan je neus lang is.

Dit alles gezegd hebbende: In een volgende post ga ik vermelden hoe Nederlanders netto winst kunnen halen uit globalisme.


Het halterprincipe van Nassim Taleb

Het halterprincipe wordt genoemd door Nassim Taleb in zijn boek Antifragiel. Het beschrijft een manier van werken die volgens twee uitersten gaat: Grotendeels met een extreem laag risico, en een beperkt deel met een extreem hoog risico.

Een voorbeeld is investeren. Je kunt een miljoen euro investeren in tien fondsen met een matig risico. De ROI zal dan ook matig zijn, verwacht hier niet heel rijk mee te worden. Je kan ook acht ton investeren in staatsobligaties (extreem veilig, tenzij je in Zimbabwe investeert) en twee ton in opties (extreem variabel). Het gemiddelde risico over de miljoen euro zal nog steeds matig zijn. Het verschil zit hem in de asymmetrie als gevolg van variabiliteit.

Mochten de koersen van opties keihard dalen, dan heb je nog steeds de acht ton veilig staan. Er is een beperkte downside van twee ton. Mochten de koersen van opties keihard stijgen, dan is er geen theoretische limiet aan de baten. Er is een onbegrensde upside. Dit mechanisme, waarin een systeem baat heeft bij variabiliteit, heet antifragiliteit.

Ik vermeld dit, omdat het halterprincipe een grote rol speelt in aantal van mijn andere standpunten in hierop volgende artikelen. Verwacht in de komende dagen artikelen over:
 - Waarom studentensteden in de regel pro-EU zijn;
 - De beste rol van homo's in de samenleving ("Rol ze van de berg af" is niet het antwoord);
 - Hoe het beste uit extreem links en extreem rechts te halen.
 - De beperkte voordelen van globalisme (I know, I know. Trust me on this one.)

En dit alles terwijl je trouw kunt blijven aan de 16 punten van Alt-Rechts.

zaterdag 3 september 2016

Via negativa, deel 2: libertarisme

De beste theoretische argumenten tegen socialisme zijn te vinden in het libertarisme. Mises wist aan te tonen dat economische berekeningen onder socialisme onmogelijk zijn. De enige reden dat de USSR zo lang bestond is de aanwezigheid van zwarte markten, waar nog wel een redelijk mechanisme van vraag en aanbod bestond.

Het nadeel van libertarisme is dat het voornamelijk is gefocust op economie. Er zijn zeker goede argumenten aan te dragen voor vrije handel binnen een land: hoger BBP, meer banen, hogere koopkracht. Maar hoewel deze argumenten ook gelden voor vrije handel tussen landen, houdt libertarisme in zijn hedendaagse vorm geen rekening met culturele nadelen. Economie houdt zich daar simpelweg niet mee bezig.

Vrije handel binnen een land zorgt voor concurrentie. Er zijn meer bedrijven die vergelijkbare goederen maken, die op die manier moeten optimaliseren en de prijs/kwaliteit verhouding zo goed mogelijk moeten krijgen. Dit maakt dat tv's en laptops beter worden, maar niet alsmaar duurder. En dat is ook zonder meer prima.

Een onderdeel van vrije handel tussen landen is echter ook vrij verkeer van personen. We weten allemaal dat er in Nederlandse kassen meer Polen en Bulgaren werken dan Nederlanders. "Zij doen het werk dat Nederlanders niet willen doen!" No shit. Zij concurreren met Nederlanders, gaan akkoord met lagere lonen, waardoor de werkelijke waarde van de arbeid daalt. Voor dat geld doen Nederlanders het inderdaad niet. Nu is op macro-schaal de kastuinbouw beter af: lagere lonen kunnen zich vertalen in hogere winst. In het BBP zal dit ook nog wel als een positief te zien zijn, zeker als de groente geëxporteerd wordt.

Het nadeel is dat de slachtoffers in deze situatie minder zichtbaar zijn. De Nederlanders die anders in de kassen hadden gewerkt zijn nu werkloos. Ze verdienen het geld niet om diezelfde groenten te kopen, tenzij ze een uitkering krijgen. Die uitkering wordt op zijn beurt weer door iedereen betaald. Dit systeem is in principe niet anders dan het huidige bankenstelsel: De baten worden gecentreerd en breed uitgemeten, de kosten worden gesocialiseerd en zijn hiermee onzichtbaar.

Dus hoewel op macro-schaal de economie er beter aan toe lijkt door een hoger BBP is dit voornamelijk toe te schrijven aan een kapitaaltoename binnen één sector. Dit wordt tegengewerkt door een kleine daling van de koopkracht bij alle consumenten. Dus voor het merendeel van de mensen heeft vrije internationale handel een nadelig effect. En hoewel ik zelf een producent ben, en voordeel zou hebben bij lagere lonen, besef ik dat economie niet alles is. Ik hecht meer waarde aan nationale (of zelfs liever regionale) culturele samenhang dan aan meer geld voor mezelf.

En immigranten, uit welk land dan ook, ondermijnen de culturele samenhang. Diversiteit + Nabijheid = Oorlog.


Libertarisme hecht geen belang aan de asymmetrie van de BBP toename of aan de culturele verschuiving die immigratie met zich mee brengt. Elke nieuwkomer is een nieuwe consument die kan bijdragen aan de economie. Maar met elke nieuwkomer dalen de lonen en neemt de asymmetrie in kosten en baten toe. En daarom werkt op de lange duur libertarisme niet.

Er is niks mis met economische ongelijkheid op zich, zoals Paul Graham al eens articuleerde, mits deze ontstaat door innovatie. Maar economisch ongelijkheid als gevolg van het alsmeer verder uitdunnen van de banenmarkt is moreel onjuist en funest voor de sociale samenhang. En zolang er geen breed gedragen, nationaal bewuste vorm van libertarisme opstaat, kan ik er geen aanhanger van zijn.

Het enige wat momenteel nog pleit voor de Libertarische Partij in Nederland is hun positie over wapenbezit. Met een nationalistischere instelling kunnen best met de PVV in een kabinet met ministers op Defensie en Financiën. Daar zijn ze prima op hun plek.

donderdag 1 september 2016

De 16 punten van Alternatief Rechts

De volgende 16 punten kunnen worden beschouwd als een Alt-Rechts manifest. Credit voor Engels origineel naar @voxday.

1. Alt Rechts is een politiek rechtse stroming in zowel de Amerikaanse als de Europese zin van het woord. Socialisten zijn niet Alt Rechts. Progressieven zijn niet Alt Rechts. Liberalen zijn niet Alt Rechts. Communisten, Marxisten, cultureel marxisten en neoconservatieven zijn niet Alt Rechts.

2. Alt Rechts is een ALTERNATIEF voor de gangbare conservatieve beweging in de VS die nominaal beschreven wordt door Russel Kirk's 10 Conservatieve Principes, maar in werkelijkheid is vervallen tot progressivisme. Het is ook een alternatief op libertarisme.

3. Alt Rechts is geen defensieve houding en verwerpt het concept van nobele en principiële ondergang. Het is een vooruitdenkende, offensieve filosofie in elke betekenis van het woord. Alt Rechts gelooft in overwinning door volharding en in harmonie te blijven met wetenschap, realiteit, culturele traditie en de lessen die de geschiedenis ons leert.

4. Alt Rechts gelooft dat de Westerse beschaving het toppunt van menselijke vooruitgang is en ondersteunt diens drie fundamentele pilaren: Christendom, de Europese naties, en de Grieks-Romeinse nalatenschap.

5. Alt Rechts is openlijk en toegewijd nationalististisch. Het steunt alle nationalismen en het recht van alle naties om te bestaan, homogeen en onvervalst door invasie en immigratie van buitenaf.

6. Alt Rechts is anti-globalistisch. Het is tegen alle groepen die werken voor globalistische ideeën of globalistische doeleinden.

7. Alt Rechts is anti-gelijkheid. Het verwerpt het geloof in gelijkheid om dezelfde reden dat het geloof in eenhoorns en kabouters verwerpt, aangezien menselijke gelijkheid niet bestaat in enig waarneembare wetenschappelijke, wettelijke, materiële, intellectuele, sexuele, of spirituele vorm.

8. Alt Rechts is wetenschappelijk onderlegd. Het neemt de conclusies van de wetenschappelijke methode voor waar aan, maar begrijpt dat a) deze conclusies aan voortschrijdend inzicht onderhevig zijn, b) dat wetenschap als vakgebied gevoelig is voor corruptie, en c) dat de zogenoemde wetenschappelijke consensus niet gebaseerd is op wetenschappelijke resultaten maar op democratie, en is om die reden intrinsiek onwetenschappelijk.

9. Alt Rechts gelooft dat Identiteit > Cultuur > Politiek.

10. Alt Rechts is tegen regering of overheersing van enige inheemse etnische groepering door een andere, in het bijzonder in de soevereine thuislanden van de overheerste volkeren. Alt Rechts is tegen niet-inheemse ethnische groepen die overdadige invloed krijgen in een samenleving door nepotisme, tribalisme, of enig ander middel.

11. Alt Rechts begrijpt dat Diversiteit + Nabijheid = Oorlog.

12. Alt Rechts hecht geen belang aan jouw mening over Alt Rechts.

13. Alt Rechts verwerpt internationale vrijhandel en de vrije beweging van volkeren die vereist is voor vrije handel. De voordelen van intranationale vrije handel zijn geen bewijs voor voordelen van internationale vrije handel.

14. Alt Rechts gelooft dat we het voortbestaan van blanke mensen en een toekomst voor blanke kinderen moeten veiligstellen.

15. Alt Rechts gelooft niet in de algehele suprematie van enig ras, natie, volk, of ondersoort. Elk ras, natie, volk, en menselijke ondersoort heeft zijn eigen unieke krachten en zwaktes, en bezit het soevereine recht om ongestoord te wonen in de inheemse cultuur waar het de voorkeur aan geeft.

16. Alt Rechts is een filosofie die vrede tussen naties waardeert, en is tegen oorlogen die de waarden van één natie aan een andere oplegt, net als pogingen om individuele naties uit te roeien door oorlog, genocide, immigratie, of genetische assimilatie.

Samengevat: Alt Rechts is een Westerse ideologie die gelooft in wetenschap, geschiedenis, realiteit, en het recht van een genetische natie om te bestaan en zichzelf te regeren naar eigen belangen.