donderdag 22 september 2016

Alt-Rechtse ideeën voor normies

Veel Alt-Rechtse standpunten gaan lijnrecht in tegen zo'n beetje alles wat je in de krant leest en wat je op TV hoort aan standpunten. Hoe overtuig je binnen die context vrienden en familie (waarvan je hoopt dat ze dat blijven)? Want wees eerlijk, raciale verschillen in IQ zijn niet iets waar je snel vrienden mee maakt.

Een makkelijker te verdedigen standpunt is de volgende: "Diversiteit + Nabijheid = Oorlog".

Eén van de mooie aspecten van in een klein dorp wonen is de sociale samenhang. Iedereen kent elkaar, praat met elkaar, en komt elkaar in het weekend tegen in de kroeg. Er is veel sociale controle, en hoewel dit ook zijn nadelen kan hebben, wegen die niet op tegen de openheid naar iedereen toe. Er is veel vertrouwen in de medemens omdat je op een eventuele misstap makkelijker wordt aangesproken.

Dit wordt anders naarmate een dorp diverser wordt. Zoals Samuel Jared Taylor beschreef in zijn boek White Identity: Racial Conciousness in the 21st Century hebben alle rassen de neiging om liever met hun eigen soort mensen samen te zijn. Naarmate een minderheidsgroep een groter aandeel gaat innemen binnen een bestaande gemeenschap zal de groep nieuwkomers meer met mensen binnen hun eigen gemeenschap omgaan in plaats van te integreren. Deze zelfsegregatie heeft een lagere sociale controle tot gevolg. De ene gemeenschap heeft geen zicht op de andere. Mensen met kwaad in de zin komen makkelijker weg met onrust of misdaad. Tuig komt op deze manier tot bloei, ongeacht de herkomst. Diversiteit vermindert de sociale controle, het vertrouwen in de medemens, en hierdoor de veiligheid.

Het sleutelwoord voor normies is hier "ongeacht de herkomst". Het heeft niks te maken met waar de buitenlanders vandaan komen. Als er in een dorp van 1000 inwoners opeens 100 Engelsen komen te wonen levert dat ook problemen op. Diversiteit™ is niet geen kracht, het is verval. Daar ben ik tegen. En door het argument op deze manier te brengen wordt het een stuk makkelijker te aanvaarden voor normies.

Wat van essentieel belang is, is te hameren op culturele argumenten.

"Ze doen het werk dat Nederlanders niet doen!" "Anders worden de aardbeien drie keer zo duur!" Noem er zelf nog maar een paar. Er zullen vast wat economische nadelen zitten aan een immigratiestop en gedwongen remigratie. (Al zijn die waarschijnlijk overschat: zie ook Brexit) Maar hier is het punt:

Dat maakt me niet uit.

Ik heb liever een doos aardbeien voor tien euro dan een burgeroorlog.

Iedereen heeft recht op een thuisland. En de enige manier waarop immigranten Nederland hun thuisland gaan maken is door Nederlanders van kant te maken.

Nederlanders zijn blank. Nederland is christelijk.

Nederland is mijn land.

Immigratie is oorlog. En ik zal er niet voor vluchten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten