zondag 27 november 2016

Verdient Islam onze tolerantie?

Nederlanders mogen zichzelf graag tolerant noemen. Tolerantie heeft in veel gevallen bijgedragen aan onze welvaart. Waarom? Simpel gezegd stonden we heel veel rare gebruiken toe van handelspartners omdat er geld aan te verdienen viel. We waren er niet blij mee, maar ten gunste van de handel knepen we een oogje dicht. Dat is tolerantie. Tolereren doe je met slecht gedrag. Goed gedrag behoeft geen tolerantie.

Tolerantie is daarom per definitie geen waarde die we na zouden moeten streven. Het is slechts het gevolg van een afweging die je maakt waarbij je de kosten van het slechte gedrag van een bevolkingsgroep, afweegt tegen de baten die hun aanwezigheid oplevert. Als die aanwezigheid meer oplevert dan kost, dan is het verstandig om tolerant te zijn. Maar deze positie is relatief, en aan verandering onderhevig. Het is dus van tijd tot tijd belangrijk om deze kosten-baten analyse opnieuw te maken.

Stel daarom volgende vraag: Wat voegen Moslims toe aan Nederland?

Geld? Misschien vroeger, toen de zijderoute en de slavenhandel nog bestonden. Veel verkopers van handelswaren en slaven waren islamitisch. Zij hebben bijgedragen aan onze welvaart ten tijde van de Gouden Eeuw. Het mag duidelijk zijn dat dit argument tegenwoordig geen stand houdt. Moslims krijgen en masse uitkeringen, ze kosten ons geld. Veel geld.

Enkel en alleen het bovenstaande zou, volgens de originele denkwijze, voldoende moeten zijn om islamieten niet langer te tolereren in Nederland. Ik heb slecht nieuws en slechter nieuws: Er zijn meerdere redenen waarom de islam niks toevoegt; desondanks is de islam nog steeds in Nederland. Ik herhaal dus mijn vraag: Wat voegen Moslims toe aan Nederland?

Cultuur? Hebben we al. Een betere zelfs: geen genitale verminking, geen massaverkrachtingen, geen steniging, geen kindhuwelijken, meer wetenschap, meer kunst, meer schoonheid.

Diversiteit? Dat is geen toevoeging. En voorzover diversiteit voordeel kán opleveren, doen de andere Europeanen, de Hindoestanen, de Boeddhisten en de Chinezen dit met een stuk minder nadelen. Moslims zijn het afvoerputje waarin goede culturen wegstromen.

Cuisine? Kebab kunnen we ondertussen ook zelf wel maken. De kapsalon bestaat al meer dan 30 jaar. Dit argument houdt al heel lang geen stand.

Muziek? Wij ontwikkelen per jaar meer nieuwe muzikale genres dan de islamitische wereld ooit heeft voortgebracht. We kunnen zonder.

Wetenschap? Yeah, right. Een miljard moslims hebben 12 Nobelprijzen gewonnen, waarvan slechts 3 in de wetenschappen.

Tolerantie naar Islam is waanzin. Er is geen geldig argument voor acceptatie van hun aanwezigheid in Nederland. Ze zijn een parasiet op de Nederlandse samenleving. Stuur ze terug.

maandag 21 november 2016

Hoe pak je pro-"transgender" activisten aan?

"Transgenders" hebben geen acceptatie nodig maar een psychiater. Ik geef een analogie.

Stel je een 16-jarig meisje voor. Ze heeft wallen onder de ogen, constante rillingen van de kou, een lage bloeddruk, en zichtbare ribben waar borsten hadden moeten zitten. Ze heeft namelijk anorexia nervosa. Haar moeder is ten einde raad en zegt dat ze naar een psychiater en een diëtist moet, zodat ze weer normaal gaat eten. De dochter zegt:

"Dat klopt. Ik ben zo verschrikkelijk dik, en ik kan maar niet stoppen met eten. Misschien kan ik met hun hulp eindelijk slank worden."

Er zijn twee dingen die de moeder kan doen: De eerste is met spoed de dokter bellen en haar aan de sondevoeding leggen, met psychiatrische ondersteuning om van de anorexia af te komen. Óf ze ondersteunt het waanbeeld van haar dochter. Ze ondersteunt haar idee dat ze inderdaad te dik is en moet afvallen en beschuldigt iedereen die commentaar heeft van haat en "nervosafobie". 

Wat uiteindelijk tot de dood van haar dochter leidt.

Liefdevol, niet?

Laten we nu dan eens kijken naar "transgenders". Een persoon heeft de chromosomen XY, bezit een penis, en heeft baardgroei. Om de één of andere reden (misschien fyto-oestrogenen in zijn dagelijkse portie sojamelk en/of de BPA en andere xeno-oestrogenen in de verpakking ervan) denkt deze man dat hij een vrouw is. Dit is niet in overeenstemming met de observeerbare werkelijkheid. En mensen met dit waanbeeld hebben veelal bijkomende psychische problemen, die meer dan eens tot hun dood leiden.

Is het "haat" om hier op te wijzen? Is het "haat" om de waanbeelden van deze persoon af te breken? Is het "haat" om iemand er op aan te sturen hulp te zoeken? Nee, dit zijn daden van liefde. In tegenstelling tot dat de term transfobie suggereert, zijn we niet bang voor transgenders. Transgenders zijn ziek. Ze hebben hulp nodig. Ze hebben een psychiater nodig, voordat ze in hun depressie (die er vaak bij komt kijken) zichzelf een kogel door de kop jagen.

Acceptatie van transgenders is wreed. Het is net zo wreed als het accepteren van een BMI van 16 (of 35, for that matter), waardoor die persoon sterft aan waanbeelden. Ziekte moet niet aangemoedigd worden. Anorexia is een ziekte, obesitas is een ziekte, geslachtsidentiteitsstoornis (GIS) is een ziekte. En dat GIS lastiger op te lossen is dan anorexia of obesitas, is geen reden om het dan maar aan te moedigen. Of erger nog, te promoten.

Ziekte promoten is wreed. Ziekte genezen is een daad van liefde. En daarom is het goed om mensen met GIS niet te steunen in hun waanbeeld.

donderdag 17 november 2016

#BringBackOurBoers: Afrikaners en Alt-Rechts in Nederland

De tijd waarin politiek door ideologie werd bepaald, is voorbij in Nederland. In een Divers land wordt politiek bepaald door ras. Weinig mensen weten dit.

Wat ook weinig mensen weten is het bestaan van Blanke Genocide. Genocide is door de VN als volgt gedefinieerd:

(a) het doden van leden van de groep;
(b) het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep;
(c) het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging;
(d) het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen;
(e) het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een
andere groep.

Sinds de term na de Tweede Wereldoorlog werd bedacht, hebben er meerdere gevallen van genocide plaatsgevonden. Bekende voorbeelden zijn Rwanda en Joegoeslavië. Ook werden met terugwerkende kracht eerdere slachtingen als genocide aangeduid. Dit betreft onder andere de Armeense genocide, de Holocaust en de Holodomor.

Er zijn drie omstandigheden voorwaardelijk om genocide mogelijk te maken:For genocide to happen, there must be certain preconditions. Foremost among them is a national culture that does not place a high value on human life. A totalitarian society, with its assumed superior ideology, is also a precondition for genocidal acts.[87] In addition, members of the dominant society must perceive their potential victims as less than fully human: as "pagans," "savages," "uncouth barbarians," "unbelievers," "effete degenerates," "ritual outlaws," "racial inferiors," "class antagonists," "counterrevolutionaries," and so on.[88] In themselves, these conditions are not enough for the perpetrators to commit genocide. To do that—that is, to commit genocide—the perpetrators need a strong, centralized authority and bureaucratic organization as well as pathological individuals and criminals. Also required is a campaign of vilification and dehumanization of the victims by the perpetrators, who are usually new states or new regimes attempting to impose conformity to a new ideology and its model of society.[87]
- M. Hassan Kakar

Aan deze voorwaarden wordt voldaan in Zuid-Afrika. Het leven van de Afrikaners wordt weinig gewaardeerd. Zie ook: de heldenstatus van Nelson Mandela, "bevrijder", groot fan van necklacing
De Afrikaners worden aangeduid als "Boer" en in strijdliederen wordt opgeroepen tot hun dood. Ook oud-President Zuma deed hier vrolijk aan mee.
En het bureaucratische apparaat is al sinds de onafhankelijkheid in handen van het ANC. Ze hebben complete macht in het land. Alle bestanddelen benodigd voor genocide zijn op hun plaats. 
Er wordt ons vaak verteld dat we een "morele plicht" hebben om vluchtelingen op te vangen. Deze hebben we volstrekt niet. We hebben slechts de plicht om ons eigen volk te beschermen. En de Afrikaners, de nazaten van Nederlandse kolonisten, zijn slechts tientallen generaties van ons verwijderd. Ze zijn nog steeds ons volk. Het waren in feite onze veroveraars. En we hebben ze, nadat Zuid-Afrika onafhankelijk werd, achter vijandige linie gelaten.
Ten tijde van de Boko Haram ontvoeringen was de hashtag #BringBackOurGirls trending. Het wordt tijd voor de volgende hashtags, en bijbehorende daden:

#BringBackOurBoers. #EndWhiteGenocide.

Sluit de grens voor elke migrant uit het Midden-Oosten. Elke veerbootpassagier uit Noord-Afrika. In de tijd van Diversiteit telt alleen het eigen ras. 

Mike Cernovich zegt zich uit te gaan spreken tegen de Blanke Genocide in Zuid-Afrika, als ambassadeur. Laten we hem al het mogelijke momentum mee geven vanuit Nederland.

dinsdag 15 november 2016

De onzinnigheid van het concept "raciale superioriteit"

De retoriek van "het superieure Arische ras", "Het Duizendjarige Rijk" is bekend. En toegegeven: Blanken zijn tot veel opzienbarende dingen in staat gebleken.

We hebben een man op de maan gezet. We hebben het internet gecreëerd. We hebben atomen gesplitst. We hebben organismen genetisch gemanipuleerd. We hebben polio in Westerse landen uitgeroeid.

Maakt dit ons superieur? Niet per se. De Griekse en Romeinse beschavingen, waar een deel van onze culturele en intellectuele achtergrond ligt, gingen ten onder ondanks hun succes. Ze hebben ook uitvindingen gedaan en natuurwetten ontdekt die hun tijd ver vooruit waren. Maar uiteindelijk vervielen ze door decadentie in armoedige puinhopen. En superieur zijn is lastig als je dood bent. Intelligentie is mooi, maar ook intelligente volkeren zijn overheerst. Het blijkt geen garantie te zijn voor superioriteit.

Zijn we de machtigste? Westerse landen hebben koninkrijken opgebouwd waarin de zon niet onder ging, maar deze zijn niet blijvend gebleken. En afhankelijk van aan wie je het vraagt waren het uiteindelijk niet eens de Blanken die hier aan de macht waren, maar andere (((partijen))). De tijdelijke aard van macht maakt dat het geen ondersteunende pilaar kan zijn van een eigenschap van iets voortdurends (ras).

Zijn we lichamelijk superieur? Zijn we de snelste, de langste, de krachtigste? Oké, de langste zijn we toevallig wel. De snelste? Het zijn toch vooral Kenianen die hardloopwedstrijden winnen. De krachtigste? Weet ik eerlijk gezegd niet. Maar of deze eigenschappen superieur maken is strikt afhankelijk van de omgeving. Nederlanders zijn opgegroeid in een waterrijk land, en zijn over het algemeen in staat tot zwemmen. Hier is een relatief lage botdichtheid voor nodig, anders wordt blijven drijven lastig. Sub-Saharaanse volkeren zijn niet geëvolueerd om te kunnen zwemmen, zwemwater was er toch zelden. Zij hebben zich door de eeuwen heen zwaardere botten kunnen veroorloven, wat de overlevingskans vergrootte bij het jagen op groot wild. Wij zijn superieure zwemmers, zij zijn superieure jagers. Maar of dat op de lange termijn "superieur" maakt, is afhankelijk van de omgeving. Niet van genen. Dus ook lichamelijke kenmerken zijn geen teken van lichamelijke superioriteit.

Morele superioriteit, bestaat dat wel dan? Ook dat hangt van de omgeving af. In de meeste Europese culturen wordt vertrouwen in de medemens gecultiveerd. Dit heeft inderdaad voordelen gehad op het gebied van samenwerking (zie ook de maanlanding). In grote groepen zijn we tot veel moois in staat. Maar dit vertrouwen in de medemens is ook gedeeld met massa's immigranten uit landen met minder vertrouwen in de medemens. En hier gaat het mis.

We geven bijstand aan elke qatkauwer die Nederland binnen komt, maar krijgen er niks voor terug. We worden onder de voet gelopen door massa-immigratie; Europese genen worden massaal vermengd met die van uitheemse volkeren, wat de sociale samenhang vermindert. En die sociale samenhang is precies dat wat Europa in staat stelde tot grootse daden. Het hoge vertrouwen draagt dus de zaden van zijn ondergang bij zich. Dus ook deze eigenschap, die als "moreel superieur" is aan te duiden, is van tijdelijke aard.

Alles wat een ras "superioriteit" lijkt te verlenen is relatief dan wel tijdelijk. En als rassen bestaan (wat ze doen) en voortdurend zijn (wat het Blanke ras vooralsnog is), dan kan een ras volgens bovenstaande definities niet superieur zijn. Welke aanname klopt dan niet?

Er zijn in mijn ogen drie mogelijkheden om uit deze schijnbare paradox te komen.
1. Raciale superioriteit wordt bepaald door een andere eigenschap dan bovenstaand weergegeven. Als superioriteit een inherente raciale eigenschap is (die niet hierboven vermeld is), dan moet deze genetisch bepaald zijn. Deze genen kunnen gedeeld worden met andere volkeren. Dit is niet te verenigen met het concept van één superieur ras, en valt dus af als verklaring. Bovendien zullen er veel volkeren zijn geweest die zich als superieur beschouwden, maar die slechts nog in geschiedenisboeken te vinden zijn. Superioriteit kan niet inherent zijn aan een ras. We zijn simpelweg niet in staat te zien wát het is dat superieur maakt: want zodra het tegendeel wordt bewezen, zijn we er niet meer om het te zien.

2. Rassen bestaan niet. Dit is onjuist: Je eigen ogen en genetisch onderzoek bewijzen het tegendeel. 

3. Superioriteit is niet inherent, niet voortdurend. Een ras kan op tijdelijk superieur zijn. Het Angelsaksische ras was superieur in de hoogtijdagen van het Britse Koninkrijk. Ten tijde van Genghis Khan was het volk van de Mongoolse steppen superieur. En als de huidige demografische trends voortzetten, is over honderd jaar het Arabische ras superieur.

Superioriteit is aan hen die veroveren. Superioriteit is de overwinnaar: Zij die landen onderwerpen, zijn superieur. Maar deze superioriteit moet verdedigd worden. Nederlanders waren ooit superieur in Zuid-Afrika: Nu worden ze verjaagd, veracht en vermoord. FC Twente was éénmalig superieur in de Eredivisie, maar dat was ook niet blijvend.

Superieur? Een hele hoop volkeren kunnen aanspraak maken op de titel "superieur". Alle volkeren die nu leven hebben op een gegeven moment iets overheerst. Het zijn ooit allemaal strijders geweest die ooit aanspraak hebben kunnen maken op de titel "superieur"... zo lang ze er nog zijn om die aanspraak te maken. 

De enige manier om superioriteit te claimen is er voor te blijven vechten. Te blijven bestaan. Ons ras is geen reden om superioriteit te claimen. Ajax is 25 keer landskampioen geweest, maar ze kunnen net zo min claimen superieur te zijn: ze kunnen dit specifieke jaar nog steeds verliezen.

Je ras is niet datgene wat je superieur maakt. Je ras is slechts je team waarmee je om de superioriteit strijdt. Als je wint, ben je superieur. Als je verliest, maar niet uitsterft: live to fight another day. Pas als je uitsterft, door rassenvermenging of een andere vorm van genocide... Dan kom je niet meer in de Eredivisie terecht.

Denk aan de 14 Woorden.zondag 13 november 2016

Fractale waarheid en Islam

Onderstaande is het resultaat van een filosofische discussie na twee bier.

Een eigenschap van de Christelijke cultuur en de wetenschappen die er uit voortvloeiden is een verlangen de Waarheid te ontdekken.

Dit is een fractaal proces. We verzinnen hypothesen, testen ze uit, en zo lang ze niet ontkracht worden door nieuwe inzichten is het aannemelijk dat ze in de buurt komen van de waarheid. Hoe vaker ideeën ontkracht worden, hoe meer nieuwe hypothesen op deze manier gevormd en weer getest worden, hoe dichter we bij de Waarheid komen. We cirkelen als het ware om de waarheid heen en komen er steeds dichter bij. En die cirkel, de beweging van onze huidige positie, is de voortgang van onze ontwikkeling als cultuur. Dit is Leven. En als we ooit als cultuur zodanig ver ingezoomd zijn naar de Waarheid, weten we ook het geheim van het leven, kunnen we zelf het leven creëren, en zijn we "geslaagd" als mensheid. Dan zijn we niet meer te onderscheiden van Goden, en kan het opnieuw beginnen.

Nu is dit in zichzelf ook een hypothese over de ontwikkeling van culturen. Ik ben benieuwd of iemand dit kan verwerpen. Maar deze gedachtegang bevestigt wel veel observaties van de Islam, en dat maakt hem wat mij betreft interesant.

Het is de drang naar Waarheid die het leven zin geeft, die ons wetenschap geeft, die ons doet vorderen als beschaving. We weten dat we niet alles weten, en streven daar naar. Dit mechanisme is dus afhankelijk van nieuwsgierigheid naar het onbekende.

Het probleem van Islam is dat het denkt al alles van belang te weten. De Islam is cultureel niet nieuwsgierig. Allah is groot, Mohammed is zijn Profeet, en zijn Woord is de Waarheid. Moslims denken dat ze het eindpunt al bereikt hebben. Daarom is er geen drang naar het onbekende: voor hen bestaat het concept "onbekend" niet. De Koran vertelt alles. Daarom bestaan Koranscholen: Het enige boek dat je hoeft te leren is de Koran. Daarom hebben een miljard Moslims maar 12 Nobelprijzen op hun naam staan, waarvan slechts 3 in de wetenschappen. Daarom vrezen Moslims in hun jihad tegen het Westen de dood niet. 

Ze zijn toch al klaar op aarde. Het leven op aarde is voor hen niks anders dan de wachtkamer voor het paradijs. Het enige wat ze moeten doen is halal leven, want dan en alleen dan bereiken ze de Waarheid van God. En als sterven in de strijd tegen ongelovigen een manier is om in het paradijs te komen, is dat een binnendoorweg. Het is efficiënt. Het is makkelijk. Het is aangenamer dan wachten in een woestijn met te weinig vrouwen omdat de rijke oliesjeiks harems van 200 vrouwen hebben. In het paradijs heeft iedereen 72 maagden.

Moslims binnen laten in het Westen biedt ze alleen maar meer mogelijkheden om het paradijs te bereiken. En in de tussentijd is er genoeg Easy Meat beschikbaar om het leuk te houden.

De Islam gaat niet verbeteren. Moslims zullen niet de behoefte krijgen de Waarheid te ontdekken, want die hebben ze toch al in pacht. Ze hebben nooit een wezenlijke bijdrage geleverd aan de Westerse cultuur sinds het broodje kebab, en zullen nooit de behoefte gaan voelen er één te gaan leveren. De Islam heeft ons niks te bieden behalve oorlog, plundering, verkrachting en inteelt.

Stop deze invasie van moedwillige idiotie. Stop deze waanzin. Stop de Islam.

zaterdag 5 november 2016

De antifragiliteit van racisme

Racisme bestaat. Het heeft altijd bestaan, het zal altijd blijven bestaan, en daar is een goede reden voor.

Racistische groepen zijn antifragiel. Ik bedoel in hier niet mee dat racistische groepen per se goed zijn, maar dat ze blijven bestaan om geldige redenen.

Eén van de eigenschappen van fragiliteit is de reactie op schokken, op volatiliteit. Er zal altijd volatiliteit optreden in een systeem. Fragiele systemen gaan hierdoor kapot. Antifragiele systemen hebben juist baat bij meer volatiliteit.

Diversiteit is een vorm van volatiliteit: er treedt meer variatie op in de hoeveelheid denkbeelden, gebruiken, noem maar op. Dit kán goede effecten hebben. Zo zal ik de Rotterdamse Turk die de Kapsalon bedacht altijd dankbaar blijven. Maar naarmate de Diversiteit wijdverbreider en intenser wordt, komen er nadelen bij kijken.

Antiracistische groepen zijn fragiel. Ze weigeren te aanvaarden dat het Diversiteit is die de problemen veroorzaakt. Doordat ze de oorzaak niet onderkennen, kunnen ze de daaruit voortvloeiende problemen niet oplossen. Naarmate de Diversiteit en dus de volatiliteit toeneemt, zullen hun pogingen om wat krom is, recht te praten, hun tol eisen op hun mentale gezondheid. Want hoe verschilt een chronische ontkenning van de werkelijkheid, van waanzin?

Racistische groepen zijn antifragiel. Ze zien de oorzaak van het probleem, of tenminste iets dat er dichtbij genoeg in de buurt komt. (Ook Alt-Rechts zal wel een paar fouten maken in hun aannames: de kans dat we in Het Huidige Jaar de absolute waarheid ontdekt hebben is natuurlijk nihil.) Maar de toegenomen volatiliteit als gevolg van toegenomen Diversiteit versterkt hen. De mensen die niet strikt aan één kant van het debat staan, zullen zien dat de racistische groepen het gelijk meer aan hun zijde hebben dan de antiracistische groepen. Ze zullen niet volledig gelijk hebben, maar ze hebben genoeg gelijk om te overleven.

Dit in tegenstelling tot de antiracisten. Een samenleving van alleen antiracisten zal een invasie niet stoppen omdat het onfatsoenlijk is. Dit is, in sterk doorgetrokken en hilarische vorm, weergegeven in de film Angry Birds. Ja, echt. En dit mechanisme heeft altijd bestaan. Vraag maar aan de Romeinen.

Uiteindelijk zijn het de racisten die overleven. Ofwel de racisten die in staat waren de invasie te stoppen voor het te laat was, ofwel de racisten die de invasie vormden en de belangen van hun eigen volk boven de belangen van het "gast"-land stelden.

Wees antifragiel. Wees racist.

En leef.