zondag 19 februari 2017

Churchianity: Christendom zonder vijanden

Globalistische Christenen hebben een fundamenteel probleem. Ze zijn het besef van vijandigheid verloren.

Zie ook dit artikel in Trouw. Doorspekt met de gebruikelijke kreten "grenzeloos barmhartig", "Iedereen mag bij de christelijke cultuur horen", en de belangrijkste: "Heb je vijand lief".

Stel dan de vraag: "Is er een vijand?" Ik interpreteer de uitspraak als volgt.

Je hoeft je vijand niet te haten. Het is niet goed om in tijden van oorlog gruweldaden te plegen tegen de andere strijders. Behandel krijgsgevangenen goed. Stuur aan op geweldloze overgave van de vijand. Minimaliseer het lijden aan beide kanten. Maar realiseer je wel: het is een vijand. Hem in je land halen zal leiden tot lijden van je volk. 

De belangen van je eigen volk gaan voor de belangen van andere volkeren. Of in de woorden van een boek dat Christencucks graag mogen citeren:

"Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en aan de honden te voeren" - Mattheüs 15:26

"Wie niet voor zijn eigen familieleden wiil zorgen, als die hulp nodig hebben, in het bijzonder als ze tot zijn eigen gezin horen, mag zich geen christen noemen. Zo iemand is slechter dan een ongelovige." - Timotheüs 5:8

Het Christendom is tandeloos geworden. Wat is het nut van scherpe tanden in de afwezigheid van vijanden? De Christencucks geloven niet meer in vijanden, dat het wel goed komt in de wereld als iedereen lief doet tegen elkaar. En ja, dat is correct. Het is ook een kinderlijke utopie met een kleinere kans van slagen dan het communisme.

zaterdag 21 januari 2017

Feminisme en islam

Ik kan sympathie opbrengen voor Ayaan Hirsi Ali. Feminist en afvallige moslim. De enige goede moslim is een apostaat: buiten dat, ze heeft skin in the game. Of eigenlijk iets minder skin vanwege genitale verminking, maar goed. Ze weet waar ze tegen strijdt.

Dat gezegd hebbende: feministen zijn geen bondgenoten in de strijd tegen de islam. Als feministen niet de mond vol penis hebben, hebben ze wel de mond vol over de strijd tegen vrouwenonderdrukking, patriarchie en sexisme. Ondertussen zijn het medestanders van islam, die zich schuldig maken aan al deze drie. Daarnaast glijden ze van hun stoel af bij het zien van 50 Shades of Grey, waarin een man onbetwist de baas is over een vrouw.

Dit is in zichzelf een slecht argument. Iemand die haar standpunt niet baseert op redelijkheid is onvatbaar voor beschuldigingen van hypocrisie. En geloof me, feminisme is niet gebaseerd op rede. Effectiever is kijken welke kijk op de wereld consistent is met zowel het Westerse "patriarchaat" aanvallen, en tegelijkertijd het Arabische patriarchaat ondersteunen. Een paar opties met meer retorische kracht dan het argument van hypocrisie:

 - Het Westen is de vijand, met een beetje geluk worden ze vernietigd door de Arabieren. Dit is in ieder geval waar voor (((veel))) van de grote namen binnen het feminisme. Het verklaart niet de overtuiging van de Blanke aanhangsters van het feminisme.
 - Westerse mannen zijn niet dominant. Vrouwen zullen mannen altijd testen op dominantie. Als een man over zich heen laat lopen, verliest hij respect. Westerse mannen zijn decennia lang gefeminiseerd, en vrouwen zijn het zat. Dan maar mannen importeren die wel dominant zijn.

Er gaan gelukkig steeds meer stemmen op om de Islam te weren uit het Westen. De grote namen in het feminisme echoën wel, maar niet dit sentiment. De Blanke aanhang van feminisme zal nooit opstaan tegen een dominantere cultuur. De enige oplossing hiervoor is zelf dominanter worden.

Willen feministen graag de zweep krijgen? Prima, maar daar hoeven we geen Islam voor te importeren. Laten wij Westerlingen zelf weer dominant worden. Bied tegenstand aan de feminisering van Westerse mannen. Herstel de natuurlijke balans, en onze vrouwen zullen weer dienstbaar zijn.

Zoek geen alliantie met feministen: zoek dominantie. Ze smachten er naar. Luister niet naar hun woorden, maar naar hun daden. Protestmarsen waarin ze het tegendeel beweren zijn niks anders dan klapperende eierstokken. Westerse mannen: herover je trots, herover je leiderschap, en herover je vrouwen. Zij en je nageslacht zullen je dankbaar zijn.

zondag 4 december 2016

Jan Terlouw spant het paard achter de wagen

Mooi praatje, Jan. Iedereen verlangt terug naar touwtjes uit de brievenbus.

En alleen Wilders heeft het begin van het oplossing. En wel hierom:

Diversiteit ondermijnt vertrouwen.

Politici die meer om buitenlanders dan Nederlanders geven verdienen geen vertrouwen. Ze hebben het vertrouwen decennialang vertrapt. Vertrouwen moet verdiend worden. Vertrouwen is het GEVOLG van goed beleid, niet de oorzaak. En zoals het er nu naar uit ziet gaat alleen Wilders iets doen aan de oorzaak van het wantrouwen.

zondag 27 november 2016

Verdient Islam onze tolerantie?

Nederlanders mogen zichzelf graag tolerant noemen. Tolerantie heeft in veel gevallen bijgedragen aan onze welvaart. Waarom? Simpel gezegd stonden we heel veel rare gebruiken toe van handelspartners omdat er geld aan te verdienen viel. We waren er niet blij mee, maar ten gunste van de handel knepen we een oogje dicht. Dat is tolerantie. Tolereren doe je met slecht gedrag. Goed gedrag behoeft geen tolerantie.

Tolerantie is daarom per definitie geen waarde die we na zouden moeten streven. Het is slechts het gevolg van een afweging die je maakt waarbij je de kosten van het slechte gedrag van een bevolkingsgroep, afweegt tegen de baten die hun aanwezigheid oplevert. Als die aanwezigheid meer oplevert dan kost, dan is het verstandig om tolerant te zijn. Maar deze positie is relatief, en aan verandering onderhevig. Het is dus van tijd tot tijd belangrijk om deze kosten-baten analyse opnieuw te maken.

Stel daarom volgende vraag: Wat voegen Moslims toe aan Nederland?

Geld? Misschien vroeger, toen de zijderoute en de slavenhandel nog bestonden. Veel verkopers van handelswaren en slaven waren islamitisch. Zij hebben bijgedragen aan onze welvaart ten tijde van de Gouden Eeuw. Het mag duidelijk zijn dat dit argument tegenwoordig geen stand houdt. Moslims krijgen en masse uitkeringen, ze kosten ons geld. Veel geld.

Enkel en alleen het bovenstaande zou, volgens de originele denkwijze, voldoende moeten zijn om islamieten niet langer te tolereren in Nederland. Ik heb slecht nieuws en slechter nieuws: Er zijn meerdere redenen waarom de islam niks toevoegt; desondanks is de islam nog steeds in Nederland. Ik herhaal dus mijn vraag: Wat voegen Moslims toe aan Nederland?

Cultuur? Hebben we al. Een betere zelfs: geen genitale verminking, geen massaverkrachtingen, geen steniging, geen kindhuwelijken, meer wetenschap, meer kunst, meer schoonheid.

Diversiteit? Dat is geen toevoeging. En voorzover diversiteit voordeel kán opleveren, doen de andere Europeanen, de Hindoestanen, de Boeddhisten en de Chinezen dit met een stuk minder nadelen. Moslims zijn het afvoerputje waarin goede culturen wegstromen.

Cuisine? Kebab kunnen we ondertussen ook zelf wel maken. De kapsalon bestaat al meer dan 30 jaar. Dit argument houdt al heel lang geen stand.

Muziek? Wij ontwikkelen per jaar meer nieuwe muzikale genres dan de islamitische wereld ooit heeft voortgebracht. We kunnen zonder.

Wetenschap? Yeah, right. Een miljard moslims hebben 12 Nobelprijzen gewonnen, waarvan slechts 3 in de wetenschappen.

Tolerantie naar Islam is waanzin. Er is geen geldig argument voor acceptatie van hun aanwezigheid in Nederland. Ze zijn een parasiet op de Nederlandse samenleving. Stuur ze terug.

maandag 21 november 2016

Hoe pak je pro-"transgender" activisten aan?

"Transgenders" hebben geen acceptatie nodig maar een psychiater. Ik geef een analogie.

Stel je een 16-jarig meisje voor. Ze heeft wallen onder de ogen, constante rillingen van de kou, een lage bloeddruk, en zichtbare ribben waar borsten hadden moeten zitten. Ze heeft namelijk anorexia nervosa. Haar moeder is ten einde raad en zegt dat ze naar een psychiater en een diëtist moet, zodat ze weer normaal gaat eten. De dochter zegt:

"Dat klopt. Ik ben zo verschrikkelijk dik, en ik kan maar niet stoppen met eten. Misschien kan ik met hun hulp eindelijk slank worden."

Er zijn twee dingen die de moeder kan doen: De eerste is met spoed de dokter bellen en haar aan de sondevoeding leggen, met psychiatrische ondersteuning om van de anorexia af te komen. Óf ze ondersteunt het waanbeeld van haar dochter. Ze ondersteunt haar idee dat ze inderdaad te dik is en moet afvallen en beschuldigt iedereen die commentaar heeft van haat en "nervosafobie". 

Wat uiteindelijk tot de dood van haar dochter leidt.

Liefdevol, niet?

Laten we nu dan eens kijken naar "transgenders". Een persoon heeft de chromosomen XY, bezit een penis, en heeft baardgroei. Om de één of andere reden (misschien fyto-oestrogenen in zijn dagelijkse portie sojamelk en/of de BPA en andere xeno-oestrogenen in de verpakking ervan) denkt deze man dat hij een vrouw is. Dit is niet in overeenstemming met de observeerbare werkelijkheid. En mensen met dit waanbeeld hebben veelal bijkomende psychische problemen, die meer dan eens tot hun dood leiden.

Is het "haat" om hier op te wijzen? Is het "haat" om de waanbeelden van deze persoon af te breken? Is het "haat" om iemand er op aan te sturen hulp te zoeken? Nee, dit zijn daden van liefde. In tegenstelling tot dat de term transfobie suggereert, zijn we niet bang voor transgenders. Transgenders zijn ziek. Ze hebben hulp nodig. Ze hebben een psychiater nodig, voordat ze in hun depressie (die er vaak bij komt kijken) zichzelf een kogel door de kop jagen.

Acceptatie van transgenders is wreed. Het is net zo wreed als het accepteren van een BMI van 16 (of 35, for that matter), waardoor die persoon sterft aan waanbeelden. Ziekte moet niet aangemoedigd worden. Anorexia is een ziekte, obesitas is een ziekte, geslachtsidentiteitsstoornis (GIS) is een ziekte. En dat GIS lastiger op te lossen is dan anorexia of obesitas, is geen reden om het dan maar aan te moedigen. Of erger nog, te promoten.

Ziekte promoten is wreed. Ziekte genezen is een daad van liefde. En daarom is het goed om mensen met GIS niet te steunen in hun waanbeeld.

donderdag 17 november 2016

#BringBackOurBoers: Afrikaners en Alt-Rechts in Nederland

De tijd waarin politiek door ideologie werd bepaald, is voorbij in Nederland. In een Divers land wordt politiek bepaald door ras. Weinig mensen weten dit.

Wat ook weinig mensen weten is het bestaan van Blanke Genocide. Genocide is door de VN als volgt gedefinieerd:

(a) het doden van leden van de groep;
(b) het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep;
(c) het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging;
(d) het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen;
(e) het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een
andere groep.

Sinds de term na de Tweede Wereldoorlog werd bedacht, hebben er meerdere gevallen van genocide plaatsgevonden. Bekende voorbeelden zijn Rwanda en Joegoeslavië. Ook werden met terugwerkende kracht eerdere slachtingen als genocide aangeduid. Dit betreft onder andere de Armeense genocide, de Holocaust en de Holodomor.

Er zijn drie omstandigheden voorwaardelijk om genocide mogelijk te maken:For genocide to happen, there must be certain preconditions. Foremost among them is a national culture that does not place a high value on human life. A totalitarian society, with its assumed superior ideology, is also a precondition for genocidal acts.[87] In addition, members of the dominant society must perceive their potential victims as less than fully human: as "pagans," "savages," "uncouth barbarians," "unbelievers," "effete degenerates," "ritual outlaws," "racial inferiors," "class antagonists," "counterrevolutionaries," and so on.[88] In themselves, these conditions are not enough for the perpetrators to commit genocide. To do that—that is, to commit genocide—the perpetrators need a strong, centralized authority and bureaucratic organization as well as pathological individuals and criminals. Also required is a campaign of vilification and dehumanization of the victims by the perpetrators, who are usually new states or new regimes attempting to impose conformity to a new ideology and its model of society.[87]
- M. Hassan Kakar

Aan deze voorwaarden wordt voldaan in Zuid-Afrika. Het leven van de Afrikaners wordt weinig gewaardeerd. Zie ook: de heldenstatus van Nelson Mandela, "bevrijder", groot fan van necklacing
De Afrikaners worden aangeduid als "Boer" en in strijdliederen wordt opgeroepen tot hun dood. Ook oud-President Zuma deed hier vrolijk aan mee.
En het bureaucratische apparaat is al sinds de onafhankelijkheid in handen van het ANC. Ze hebben complete macht in het land. Alle bestanddelen benodigd voor genocide zijn op hun plaats. 
Er wordt ons vaak verteld dat we een "morele plicht" hebben om vluchtelingen op te vangen. Deze hebben we volstrekt niet. We hebben slechts de plicht om ons eigen volk te beschermen. En de Afrikaners, de nazaten van Nederlandse kolonisten, zijn slechts tientallen generaties van ons verwijderd. Ze zijn nog steeds ons volk. Het waren in feite onze veroveraars. En we hebben ze, nadat Zuid-Afrika onafhankelijk werd, achter vijandige linie gelaten.
Ten tijde van de Boko Haram ontvoeringen was de hashtag #BringBackOurGirls trending. Het wordt tijd voor de volgende hashtags, en bijbehorende daden:

#BringBackOurBoers. #EndWhiteGenocide.

Sluit de grens voor elke migrant uit het Midden-Oosten. Elke veerbootpassagier uit Noord-Afrika. In de tijd van Diversiteit telt alleen het eigen ras. 

Mike Cernovich zegt zich uit te gaan spreken tegen de Blanke Genocide in Zuid-Afrika, als ambassadeur. Laten we hem al het mogelijke momentum mee geven vanuit Nederland.

dinsdag 15 november 2016

De onzinnigheid van het concept "raciale superioriteit"

De retoriek van "het superieure Arische ras", "Het Duizendjarige Rijk" is bekend. En toegegeven: Blanken zijn tot veel opzienbarende dingen in staat gebleken.

We hebben een man op de maan gezet. We hebben het internet gecreëerd. We hebben atomen gesplitst. We hebben organismen genetisch gemanipuleerd. We hebben polio in Westerse landen uitgeroeid.

Maakt dit ons superieur? Niet per se. De Griekse en Romeinse beschavingen, waar een deel van onze culturele en intellectuele achtergrond ligt, gingen ten onder ondanks hun succes. Ze hebben ook uitvindingen gedaan en natuurwetten ontdekt die hun tijd ver vooruit waren. Maar uiteindelijk vervielen ze door decadentie in armoedige puinhopen. En superieur zijn is lastig als je dood bent. Intelligentie is mooi, maar ook intelligente volkeren zijn overheerst. Het blijkt geen garantie te zijn voor superioriteit.

Zijn we de machtigste? Westerse landen hebben koninkrijken opgebouwd waarin de zon niet onder ging, maar deze zijn niet blijvend gebleken. En afhankelijk van aan wie je het vraagt waren het uiteindelijk niet eens de Blanken die hier aan de macht waren, maar andere (((partijen))). De tijdelijke aard van macht maakt dat het geen ondersteunende pilaar kan zijn van een eigenschap van iets voortdurends (ras).

Zijn we lichamelijk superieur? Zijn we de snelste, de langste, de krachtigste? Oké, de langste zijn we toevallig wel. De snelste? Het zijn toch vooral Kenianen die hardloopwedstrijden winnen. De krachtigste? Weet ik eerlijk gezegd niet. Maar of deze eigenschappen superieur maken is strikt afhankelijk van de omgeving. Nederlanders zijn opgegroeid in een waterrijk land, en zijn over het algemeen in staat tot zwemmen. Hier is een relatief lage botdichtheid voor nodig, anders wordt blijven drijven lastig. Sub-Saharaanse volkeren zijn niet geëvolueerd om te kunnen zwemmen, zwemwater was er toch zelden. Zij hebben zich door de eeuwen heen zwaardere botten kunnen veroorloven, wat de overlevingskans vergrootte bij het jagen op groot wild. Wij zijn superieure zwemmers, zij zijn superieure jagers. Maar of dat op de lange termijn "superieur" maakt, is afhankelijk van de omgeving. Niet van genen. Dus ook lichamelijke kenmerken zijn geen teken van lichamelijke superioriteit.

Morele superioriteit, bestaat dat wel dan? Ook dat hangt van de omgeving af. In de meeste Europese culturen wordt vertrouwen in de medemens gecultiveerd. Dit heeft inderdaad voordelen gehad op het gebied van samenwerking (zie ook de maanlanding). In grote groepen zijn we tot veel moois in staat. Maar dit vertrouwen in de medemens is ook gedeeld met massa's immigranten uit landen met minder vertrouwen in de medemens. En hier gaat het mis.

We geven bijstand aan elke qatkauwer die Nederland binnen komt, maar krijgen er niks voor terug. We worden onder de voet gelopen door massa-immigratie; Europese genen worden massaal vermengd met die van uitheemse volkeren, wat de sociale samenhang vermindert. En die sociale samenhang is precies dat wat Europa in staat stelde tot grootse daden. Het hoge vertrouwen draagt dus de zaden van zijn ondergang bij zich. Dus ook deze eigenschap, die als "moreel superieur" is aan te duiden, is van tijdelijke aard.

Alles wat een ras "superioriteit" lijkt te verlenen is relatief dan wel tijdelijk. En als rassen bestaan (wat ze doen) en voortdurend zijn (wat het Blanke ras vooralsnog is), dan kan een ras volgens bovenstaande definities niet superieur zijn. Welke aanname klopt dan niet?

Er zijn in mijn ogen drie mogelijkheden om uit deze schijnbare paradox te komen.
1. Raciale superioriteit wordt bepaald door een andere eigenschap dan bovenstaand weergegeven. Als superioriteit een inherente raciale eigenschap is (die niet hierboven vermeld is), dan moet deze genetisch bepaald zijn. Deze genen kunnen gedeeld worden met andere volkeren. Dit is niet te verenigen met het concept van één superieur ras, en valt dus af als verklaring. Bovendien zullen er veel volkeren zijn geweest die zich als superieur beschouwden, maar die slechts nog in geschiedenisboeken te vinden zijn. Superioriteit kan niet inherent zijn aan een ras. We zijn simpelweg niet in staat te zien wát het is dat superieur maakt: want zodra het tegendeel wordt bewezen, zijn we er niet meer om het te zien.

2. Rassen bestaan niet. Dit is onjuist: Je eigen ogen en genetisch onderzoek bewijzen het tegendeel. 

3. Superioriteit is niet inherent, niet voortdurend. Een ras kan op tijdelijk superieur zijn. Het Angelsaksische ras was superieur in de hoogtijdagen van het Britse Koninkrijk. Ten tijde van Genghis Khan was het volk van de Mongoolse steppen superieur. En als de huidige demografische trends voortzetten, is over honderd jaar het Arabische ras superieur.

Superioriteit is aan hen die veroveren. Superioriteit is de overwinnaar: Zij die landen onderwerpen, zijn superieur. Maar deze superioriteit moet verdedigd worden. Nederlanders waren ooit superieur in Zuid-Afrika: Nu worden ze verjaagd, veracht en vermoord. FC Twente was éénmalig superieur in de Eredivisie, maar dat was ook niet blijvend.

Superieur? Een hele hoop volkeren kunnen aanspraak maken op de titel "superieur". Alle volkeren die nu leven hebben op een gegeven moment iets overheerst. Het zijn ooit allemaal strijders geweest die ooit aanspraak hebben kunnen maken op de titel "superieur"... zo lang ze er nog zijn om die aanspraak te maken. 

De enige manier om superioriteit te claimen is er voor te blijven vechten. Te blijven bestaan. Ons ras is geen reden om superioriteit te claimen. Ajax is 25 keer landskampioen geweest, maar ze kunnen net zo min claimen superieur te zijn: ze kunnen dit specifieke jaar nog steeds verliezen.

Je ras is niet datgene wat je superieur maakt. Je ras is slechts je team waarmee je om de superioriteit strijdt. Als je wint, ben je superieur. Als je verliest, maar niet uitsterft: live to fight another day. Pas als je uitsterft, door rassenvermenging of een andere vorm van genocide... Dan kom je niet meer in de Eredivisie terecht.

Denk aan de 14 Woorden.