woensdag 12 oktober 2016

Diversiteit + Nabijheid = Oorlog: De wetenschap

Met dank aan Chateau Heartiste. Dat hij maar gauw op gab.ai moge komen. Speaking of which: Ook daar ben ik te vinden.


- Onderling vertrouwen wordt negatief beïnvloed door etnische diversiteit. Case study in Denemarken van 1979 tot heden. Link.

- Etnische homogeniteit en protestantse tradities hebben een positieve invloed op individuele en maatschappelijke niveaus van onderling vertrouwen. Link.
- Vanuit een longitudinaal oogpunt (gezien over Europese regio's) is een toename in immigratie gerelateerd aan een daling in onderling vertrouwen. Link.
- Immigratie ondermijnt de morele overtuiging van hen die bijstand voor de armen het meest ondersteunen. Link.
- Het negatieve effect van diversiteit binnen een gemeenschap op sociale samenhang is causaal. Link.
- In Zwitserland wordt sociale vrede tussen diverse groepen niet gesterkt door geïntegreerde samenleving, maar juist door sterke topografische en politieke begrenzing tussen verschillende groepen die hen autonomie bieden. Link.
- "Onze analyse ondersteunt de hypothese dat geweld tussen groepen verminderd kan worden door zowel fysieke als politieke grenzen." Link.
- Diversiteit verhindert samenwerking tussen verschillende groepen op zowel het individuele als het gezamenlijke niveau. Link.
- De beste kans op vrede in Syrië is betere grenzen (binnen de bestaande staat of via de stichting van nieuwe staten) "gemeten naar huidige geoculturele regio's", en tribale zelfstandigheid. Link.
- Gebruik makend van data uit staten in de VS vindt een studie een negatief verband tussen etnische polarisatie en vertrouwen. Link.
- Diversiteit is gerelateerd aan een hogere Blanke aanhang voor nationalistische partijen, behalve op het lokale niveau waar grote populaties aan immigranten grotere delen van het totaal aantal stemmen innemen. Link.
- In Australië verlaagt etnische diversiteit sociale samenhang, wat steun geeft aan Putnam's vergelijkbare vindingen in de VS. Link.
- Na correctie voor zelf-selectie bias vindt deze studie dat etnische diversiteit in Engelse scholen vertrouwen verlaagt in mensen van dezelfde leeftijd, en maakt het blanke Britse studenten niet meer verwelkomend in hun denkbeelden over immigranten. Link.
- In Duitsland verlaagt diversiteit in de woonomgeving het vertrouwen in de buren, terwijl het ook het vertrouwen van de immigranten zelf verlaagt door middel van een verschillend mechanisme. Link.
- Een toename in sociaal pluralisme (diversiteit) gaat samen met een toegenomen kans op collectief geweld. Link.
- "Etnische heterogeniteit (diversiteit) verklaart 55% van de variatie in de schaal van etnische conflicten, en de resultaten van regressie-analyse laten zien dat dezelfde relatie min of meer van toepassing is op alle 187 landen. ... Etnisch nepotisme is, in verschillende culturen, de gemeenschappelijke achtergrond die het voortbestaan van etnische conflicten ondersteunt zo lang er etnisch verdeelde samenlevingen bestaan." Link.
- Genetische Vergelijkbaarheidstheorie (GVT) kan helpen verklaren waarom nabijheid van diverse groepen, etnische conflicten en etnisch nepotisme doen toenemen. Link.
- Genetische diversiteit heeft significant bijgedragen aan de frequentie van etnische burgerconflicten, intensiteit van sociale onrust, toename van niet-gedeelde politieke voorkeuren, en inkomensongelijkheid gedurende de laatste halve eeuw. Link.
- Door middel van data uit de sociale wetenschappen en computermodellen hebben onderzoekers ontdekt dat beleid dat probeert buurten te scheppen die zowel geïntegreerd zijn als sociaal samenhangend "een verloren zaak" zijn. Link.
- De aantallen en genetische afstand zijn van belang. Minderheidsgroeperingen die boven een bepaalde kritische massa uit komen, en die cultureel ver af staan van de meerderheidscultuur, zullen zichzelf afscheiden van de meerderheid, waarmee de samenleving verschuift van samenwerking naar verdeeldheid. Link.
- Uit data van Kopenhaagse scholen blijkt dat inheemse Denen openbare scholen verlaten zodra de immigrantenpopulatie boven de 35% uit stijgt. Link.
- In de meest liberale regio van de VS, San Francisco, halen Blanke ouders hun kinderen van openbare scholen die in toenemende mate Aziatisch worden. Link.
- Integratie van scholen (geforceerde nabije diversiteit) verhelpt geen raciale verschillen in schoolprestaties. Link.
- Raciaal exclusief daten is een natuurlijk gevolg van raciale diversiteit. Link.
- Naarmate diversiteit toeneemt, wordt politiek tribalistischer. Link.
- Diversiteitsbeleid binnen bedrijven helpt minderheden of vrouwen niet, en leidt tot psychologische discriminatie naar Blanke mannen. Link.
- Toegenomen diversiteit in het klaslokaal en de buurt is verbonden met sterkere tendensen om vrienden te maken binnen de eigen etnische groepering, en niet daar buiten. Link.
- Uit een longitudinale test van de impact van toegenomen diversiteit blijkt dat diversiteit oorspronkelijke buurtbewoners ongelukkiger en meer sociaal geïsoleerd maakt. Link. (alternate link)
- Interne conflicten, aangewakkerd door etnische, sociale, politieke en religieuze diversiteit, leidden tot de ondergang van de verstedelijkte Cahokia Indianenstam. Link.
- De deelname aan vrijwilligerswerk in Amerika heeft vorig jaar een dieptepunt bereikt na een afname van 0,4% ten opzichte van het jaar daarvoor, en is al dalende sinds 2005. Niet geheel toevallig is in die tijd de raciale opbouw van de Amerikaanse bevolking meer gefragmenteerd geworden. Link.
- Een gevoel van sociale samenhang met de mensen in onze leefomgeving is net zo gelukmakend als liefde voor de leefomgeving zelf. Link.
- Ons verlangen naar gelijkgestemden is aangeboren. Link.
– “The Evolutionary Dominance of Ethnocentric Cooperation” "De Evolutionaire Dominantie van Ethnocentrische Samenwerking"
Recente, op individueel gedrag gebaseerde computersimulaties suggereren dat ethnocentrisme, waarvan vaak wordt gedacht dat het gebaseerd is op sociale kennis, kan ontstaan zijn door biologische evolutie. Vanuit een willekeurig startpunt winnen ethnocentrische overlevingsstrategieën het van andere mogelijke strategieën (egoïstisch, verraderlijk, humanitair) gebaseerd op coöperatie of non-coöperatie met in-group of out-group individuen. Deze studie laat zien dat ethnocentrisme uiteindelijk wint van zijn meest nabije concurrent, humanitair gedrag, door humanitaire interculturele samenwerking uit te buiten naarmate de wereldbevolking verzadigt. (Link)
- Een rijke gemeente in Virginia die snel raciaal diverser wordt, is aan het verarmen en er is een daling in sociale samenhang. Link.
- Seksediversiteit helpt niet in het promoten van nonconformiteit in bestuursorganen. (Diversiteit in individuele vaardigheid doet dat wel.) Link.
- Hoge etnische diversiteit heeft een negatief effect op innovatie, maar een hoge diversiteit in waardeoordelen heeft het tegenovergestelde effect, zolang de etnische diversiteit laag is. De beste innovatie gebeurt in landen die etnisch homogeen zijn, maar divers in hun waardeoriëntatie. Link.
- Toegenomen raciale diversiteit in Houston draagt bij aan afgenomen kwaliteit van gebouwen, wat de impact van natuurrampen verergert. Link.
- Als mogelijke verklaring van recent stemgedrag is etnische oorsprong meer bepalend dan klasseverschillen. "...het politieke belang van de Blanke ethniciteit blijft bestaan, wat suggereerd dat etnische groepen niet simpelweg politiek assimileren in de loop der tijd." 

Ik hoop nog veel van deze studies te kunnen aanhalen zodra ik rond verkiezingstijd de PVV ga helpen als vrijwilliger. Het wordt hoog tijd om Nederland terug te claimen nu het nog kan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten