vrijdag 23 juni 2017

Christencucks en de prostituering van naastenliefde

Een vaak gebruikt argument voor de massale opvang, of zelfs adoptie, van Afrikanen door christelijke Blanken is "heb je naaste lief". Laten we het hebben over naastenliefde. Want wie is eigenlijk je naaste? Want in tegenstelling tot wat sommige Christencucks beweren, is dat niet iedereen.

De film "The Invention of Lying" gaat over een wereld waarin iedereen altijd de waarheid spreekt. Het hele concept van liegen bestaat niet. En uiteraard is de hoofdpersoon diegene die ontdekt dat je dingen kunt zeggen die niet waar zijn.

De eerste 20 seconden zijn hierbij van belang: In een wereld waarin alles wat gezegd wordt waar is, is er geen woord voor waarheid. Het bestaan van het woord 'waarheid' impliceert dat de afwezigheid ervan ook bestaat. Op eenzelfde wijze impliceert het bestaan van het woord 'naaste' dat er ook mensen zijn die niet je naaste zijn. Wie dan wel?

Je familie? Natuurlijk. Je bent van hetzelfde bloed, er is niemand die dit betwist.
Je echtgenoot? Van oorsprong wel, al is hier flink afbreuk aan gedaan sinds echtscheidingen wijdverbreid zijn geworden. Maar zolang je huwelijk standhoudt is je echtgenoot zeker je naaste. Dit uit zich ook in wetgeving: je bent niet verplicht tegen je echtgenoot te getuigen in een strafrechtelijke situatie.
Je vrienden? Dat kan variëren. Je bent aan de ene vriend meer gehecht dan aan de ander.
De mensen in je woonplaats? Ligt er maar net aan. Sommigen zul je misschien niet eens kennen. Sommigen zul je niet eens mogen.
Je land? Daar ken je er natuurlijk nog meer niet van (tenzij je in Vaticaanstad woont). 
De hele wereld, zoals sommigen claimen? Absolute onzin. 

Het aantal mensen waarmee je relaties kunt onderhouden ligt rond de 150, ook wel Dunbar' s number genoemd. Het is volstrekt onmogelijk om iedereen als je naaste te claimen als je hooguit 0.000002143 van de wereldbevolking kent.


Het juiste antwoord op de vraag "Wie is je naaste?" ligt op een gradiënt. Familie>vrienden/buren>dorpsgenoten>streekgenoten>landgenoten>mensen uit naastgelegen landen. En vanaf de naastgelegen landen kun je nog meer concentrische cirkels maken. Dit is niet strikt geografisch: er kunnen nog andere factoren meespelen. Zo kunnen sommige buren in Rijssen elkaar misschien niet luchten of zien omdat ze van een afsplitsing van de Protestantse kerk zijn, en kunnen ze een stuk meer binding hebben met geloofsgenoten uit Zeeland dan wel Utah.


Het punt is: niet iedereen is je naaste. Je kan niet iedereen lief hebben. De enige mensen die iedereen "lief hebben" doen dat in de regel in achterkamertjes of steegjes tegen een hoog uurtarief. Liefde is selectief. Niet-selectieve "liefde" is prostitutie. Mensen die in naam van "Jezus' liefde" mensen adopteren van de andere kant van de wereld, ten koste van de sociale samenhang op de plek waar hun daadwerkelijke naasten wonen, gooien het concept van liefde en van naasten te grabbel. 1 opmerking:

  1. Inderdaad, als iedereen je naaste is, is niemand je naaste. Naasten zijn de mensen die je 'na(ast)' aan het hart liggen. Goed stuk, dat meer christenen zouden moeten lezen.

    BeantwoordenVerwijderen